1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نمایشگاه هانوفر مظهر انقلاب صنعتی بی پایان

در نمایشگاه صنعتی هانوفر که به روز دوشنبه( 18 حمل/8 اپریل) افتتاح شد، امسال بیشتر صحبت از انقلاب است و آنهم دقیقاً چهارمین انقلاب صنعتی.

اگر کسی به یاد آورد در نمایشگاه پیشین هانوفر از انقلاب بعدی صنعتی سخن گفته می شد. با اطمینان می توان گفت که در سال آینده و سال های بعدی نیز سخن از انقلاب صنعتی به میان خواهد آمد. یوخیم کوکلر (Kِckler)، رییس نمایشگاه در این باره می گوید:

«این تنها موضوع مطرح در نمایشگاه امسال هانوفر نیست. ما واقعاً به سوی دوران جدیدی حرکت می کنیم و متوجه می شویم که چه چیزی ما در 20 سال اخیر به عنوان کاربران تیلفون هندی و هوشمند آموخته ایم. یعنی ما می توانیم در راه با هم ارتباط بگیریم. اینها حالا در تالار های فابریکه ها راه می یابند. و این امر طبعاً که به بهترین نحو با این مهترین نمایشگاه صنعتی جهان انطباق دارد».

در این رابطه سخن از صنعت شبکه ای نیز در میان است که عنوان اصلی نمایشگاه هانوفر است. واژه دیگر "صنعت 4.0" یا همین چهارمین انقلاب صنعتی است. این به معنای آنست که هر چیز با همه چیز داخل شبکه شده است، ماشین ها با بخش های جداگانه آلات (Werkstück) حرف می زنند و همین طور بخش های جداگانه یک ماشین با بخش های دیگر در رابطه هستند.

یکی از موضوعات مهم در چارچوب انقلاب چهارم صنعتی، عرضه کردن فن آوری های جدید ارتباطی است که انرژی کم تر مصرف می کنند. یعنی 15 در صد کمتر از قاعده رایج مصرف انرژی در تولیدات.

ربات حساس ساخت شرکت کوکا که با دقت کار هایش را انجام می دهد

"ربات" حساس ساخت شرکت "کوکا" که با دقت کار هایش را انجام می دهد

صرفه جویی در انرژی برای نوع جدید موتور های هیدرولیک نیز مهم است که شاخه آلمانی ماشین سازی شرکت امریکای "پارکر هانیفین" آن را در نمایشگاه هانوفر معرفی می کند. این برنامه خاص کمپیوتری برای هر وظیفه ای، امکانات صرفه جویی انرژی را مانند پمپ ها یا موتور ها در اختیار قرار می دهد. به گفته ای گرد شفل (Gerd Scheffel)، مدیر این شرکت، به این وسیله با عوض کردن همه بخش های ماشین ها، می توان انرژی زیادی را صرفه جویی کرد. او توضیح می دهد:

«این وابسته به فن آوری در ماشین است. به هر اندازه که ماشین قدیمی تر باشد، به همان اندازه نیز می توان صرفه جویی کرد. با آنها در مقایسه با ماشین های تا هنوزجدید تر، می توان 30 در صد انرژی صرفه جویی کرد و در مقایسه با ماشین قدیمی تا 80 درصد».

بهتر ساختن کیفیت ارتباط ماشین ها و بخش های ماشین، برتری های دیگر را نیز به همراه دارد. مثلاً "کوکا"، شرکت "ربات" سازی حالا مودلی را عرضه می کند که با مشکلات روزانه نیز به صورت خیلی حساس برخورد می کنند. هر مفصل جداگانه این ربات ها با امکانات حس کننده مجهز شده اند و با کمترین تماس نیز واکنش نشان می دهند. مثلاً اگر با در دست ربات یک پیاله آب را در حال رفتار بدهند، این "ربات" چنان حساس متوقف می شود که یک قطره آب نیز از پیاله نمی ریزد. یوهانیس کورت که مسوول استراتیژی انکشاف این "ربات" است، می گوید که انسان از چنین "ربات" های حساس نباید ترس داشته باشد.

برای نخستین بار در یک نمایشگاه هانوفر بیش از نیمی از نمایش دهندگان آلمانی نمی باشند. به این ترتیب نمایشگاه بیشتر خاصیت بین المللی به خود می گیرد. شمار بیشتر شرکت های خارجی در این میان از چین می آیند که در سال گذشته شریک اصلی نمایشگاه بود. امسال روسیه شریک عمده نمایشگاه است.

DW.COM