1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

نزدیک به ۹۰۰۰ مهاجر خورد سال در آلمان ناپدید اند

تعداد مهاجران زیر سن که در آلمان ناپدید شده ثبت شده اند، از آغاز سال روان میلادی به این سو تقریبا دو برابر شده است. چگونه ممکن است که در کشوری مانند آلمان، هزاران کودک ناپدید گردند؟

بسیاری از این کودکان احتمالاَ به سفر شان نزد اقارب، دوستان و یا حتی به سایر کشورهای اروپایی ادامه داده باشند. اما بقیه کودکان کجا اند؟

اداره فدرال جرایم آلمان (BKA) به روزنامه آلمانی "نویه اوسنابروکر سایتونگ" گفته است که از اول جنوری تا حالا ۸۹۹۱ مهاجر کودک و نوجوان که بدون همراه وارد آلمان شده بودند، ناپدید شده اند. این رقم در حال حاضر بیش از رقم کودکان ناپدید شده در تمام سال ۲۰۱۵ و حتی می توان گفت تقریبا دو برابر است. در سال ۲۰۱۵، ۴۷۴۹ پناهجوی زیر سن ناپدید ثبت گردیده بودند.

بنابراین بسیاری از این مهاجران (۸۰۴۶ نفر) ناپدید شده بین ۱۴ تا ۱۷ ساله بوده اند. اما ۸۶۷ تن از این مهاجران زیر ۱۳ سال سن داشته اند. همچنین اداره فدرال جرایم آلمان رقم پناهجویان ناپدید شده که بالا تر از ۱۸ ساله بوده اند، ۷۸ نفر ارائه کرده است. این اداره گفته است که با در نظر داشت موج عظیم پناهجویان از اواسط سال گذشته، رقم ورود کودکان و نوجوانان زیر سن به آلمان نیز افزایش یافته است.

ثبت نام نادرست و شمارش چندین باره

اداره فدرال جرایم آلمان گفته است که شواهد موثقی که برخی از این کودکان ناپدید شده در دست مجرمان افتاده باشند، در اختیار اداره فدرال جرایم قرار ندارد. سخنگوی این اداره گفت: «در بسیاری از موارد، ناپدید شدن کودکان اتفاقی نیست و آنها می خواهند تا نزد پدر و مادر، اقارب و یا دوستان شان در دیگر شهرهای آلمان و یا حتی در دیگر کشورهای اروپایی بروند.» زمانی که این کودکان با خانواده های شان یکجا می شوند، اغلب خانواده ها برای مقامات آلمانی از رسیدن کودکان شان خبر نمی دهند و این آمار در فهرست احصائیه اطفال گم شده باقی می ماند.

اداره فدرال جرایم آلمان همچنین گفته است که اغلباَ برخی از این کودکان چندین بار ثبت دفتر شده اند؛ زیرا این کودکان به محل های مختلف وارد شده اند و چون اکثرا اسناد هویت ندارند و نام های شان به شکل های مختلف نوشته شده است، یک کودک چند بار ثبت نام گردیده است و احصائیه از این طریق نیز بالا رفته است.

برای اروپا، ارقام تازه وجود ندارد. اداره پولیس اروپا "یوروپل" بر اساس یک تخمین از ماه فبروری گفته است که حداقل ۱۰ هزار کودک پناهجوی بدون همراه، پس از ورود به اروپا ناپدید شده اند. گفته شده است که فعلا این رقم به طور قابل توجهی بالاتر است. احتمالا بسیاری از این کودکان تحت مراقبت خانواده های شان قرار داشته باشند، اما موارد جرم و جنایت را نیز نمی توان رد کرد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) چند ماه پیش هشدار داد که کودکان بدون همراه از مناطق جنگی "تا کنون آسیب پذیرترین گروه در میان مهاجران" به شمار می روند. این سازمان در ادامه گفته است که آنها اغلب بدون مراقبت والدین و خانواده های شان برای اینکه به عنوان اولین عضو خانواده به اروپا برسند، به تنهایی و بدون همراه از جانب خانواده های شان فرستاده می شوند. آسیب پذیری و نداشتن یک همراه که از آنها حفاظت کرده بتواند، باعث می گردد که این کودکان به بسیار سادگی قربانی شوند.

DW.COM