نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی دست به اعتراض زده اند | افغانستان | DW | 29.05.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی دست به اعتراض زده اند

به دنبال اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی، شماری از نامزدان این شوراها، در پارک زرنگار کابل خیمه اعتراضی برپا کرده و دست به تحصن زده اند. آنها مدعی اند که کمیسیون انتخابات تقلب کرده است.

این نامزدان اعتراض دارند که کمیسیون انتخابات به صورت گسترده آرای آن ها را دست کاری کرده و در برخی موارد آرای یک نامزد را به نفع نامزدی دیگری حساب کرده است.

خانم بیانی سلیمی، یک تن از نامزدان معترض شورای ولایتی گفت: «کسی که 1000 رای داشت در سایت کمیسیون 500 رای نوشته شده است و کسی که 500 رای داشت برای او 5000 رای نوشته شده است. این است که ما ناراحت هستیم. ما برای اول شدن یا کامیاب شدن این جا نیامده ایم. ما می خواهیم بدانیم که آرای واقعی ما چه شد؟»

اما کمیسیون انتخابات گفته است که ادعای نامزدان معترض شوراهای ولایتی درست نیست و نامزدانی که در انتخابات برنده نشده اند، آرای کافی به دست نیاورده اند. مسئولان کمیسیون انتخابات گفته اند همه شکایت هایی که در مورد انتخابات شورای ولایتی وجود دارد، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می شوند. قرار است کمیسیون شکایات انتخاباتی روز شنبه آینده بررسی این شکایت ها را آغاز کند.

Afghanistan Wahlen Kommission Mai 2014

این نامزدان همه مدعی اند که آرای شان کمتر از رقم اصلی شمارش شده است.

دادخواهی برای آرای مردم

نامزدان معترض می گویند هدف از اعتراض آن ها رسیدن به کرسی شورای ولایتی نیست، بلکه می خواهند مانع تقلب در انتخابات شوند.

حمیده وردک، نامزد شورای ولایتی کابل گفت: «ما برای به دست آوردن کرسی در این خیمه نیامده ایم. ما به خاطر این که به آرای مردم توهین شده، به عرق ریزی شبانه روزی نهادهای امنیتی ما توهین شده، به خاطری که به رای زن چهل ساله ما معامله صورت گرفته، این جا دادخواهی می کنیم.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که بیش از 3000 شکایت در مورد انتخابات شوراهای ولایتی ثبت شده است. این کمیسیون هنوز به این تعداد از شکایت ها رسیدگی نکرده اما مسئولان کمیسیون شکایات گفته اند رسیدگی به شکایت ها می تواند نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را تغییر دهد.

حاجی حنیف، یکی از نامزدان شورای ولایتی بغلان که در جمع معترضان در پارک زرنگار پیوسته، می گوید آرایش را به صورت دقیق حساب کرده و برایش ثابت شده است که آرای او را کم کرده اند: «اسناد دقیق داریم که در جایی که 80 رای داریم 70 رای محاسبه شده و در جایی که 70 رای داریم 60 رای محاسبه شده تا این که من از لیست (نامزدان برنده) بمانم.»

Afghanistan Wahlen Kommission Mai 2014

شکایت این نامزدان در کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار می گیرد.

نامزدان شوراهای ولایتی پلاکارت هایی را حمل می کردند و می گفتند کمیسیون انتخابات آراء را نه براساس منطق ریاضی، بلکه براساس خواسته های خود حساب کرده اند.

این نامزدان می گویند کمیسیون انتخابات نامزدانی را کامیاب کرده که روابط نزدیکی با مقام های این کمیسیون دارند و یا برای راه یافتن به کرسی های شوراهای ولایتی پول داده اند. اما کمیسیون انتخابات گفته است به تمام این شکایت ها توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی می شود.

انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری، نظارت نهادهای انتخاباتی، جامعه مدنی و رسانه ها از روند انتخابات و شمارش آرای نامزدان شوراهای ولایتی کمرنگ بود.

DW.COM