میشاییل شوماخر پس از تصادم در اسکی درحالت بحرانی قرار دارد | آلمان و جهان | DW | 30.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

میشاییل شوماخر پس از تصادم در اسکی درحالت بحرانی قرار دارد

میشاییل شوماخر قهرمان پیشین مسابقات "فرمول یک" در اثر تصادم در اسکی در کوه آلپ فرانسه، در وضع صحی بحرانی قرار دارد. این اسطوره مسابقات موتر دوانی آلمان در شفاخانه گرنوبله معالجه می شود.

میشاییل شوماخر قهرمان فرمول یک

میشاییل شوماخر قهرمان فرمول یک

مقام های شفاخانه نامبرده در اعلامیه ای که در اواخر روز یک شنبه ( 8 جدی/ 29 دسمبر) انتشار داده اند، گفته اند که این قهرمان پیشین فرمول یک، در اوایل روز یک شنبه در اثر تصادم سرش با یک صخره در جریان اسکی، دچار ضربت مغزی شده و به حالت کوما می باشد. این مقام ها همچنان افزوده اند که اندکی پس از رسیدن به شفاخانه مرکزی دانشگاه گرنوبل، او مورد جراحی مغزی قرار گرفته است.

در اعلامیه ای که برای خبرنگاران خوانده شده است، گفته شده است که : شوماخر« به هنگام رسیدن به شفاخانه از ضربت مغزی جدی با کوما رنج می برده است که ایجاب عملیات عاجل جراحی عصبی را می نموده است. او در وضع بحرانی قرار دارد».

مقام های شفاخانه نخواسته اند بیشتر در مورد جزئیات امر معلومات بدهند. آنها علاوه نموده اند که در جریان روز دوشنبه معلومات بیشتر ارائه می کنند.

گزارش شده است که ژیرارد سیلان جراح اعصاب مشهور پاریس به شفاخانه گرنوبل آمده است تا مسئولیت معالجه این مریض را سرشناس را بگیرد.

پولیس کوه آلپ گفته است که آنها اندکی پس از تصادم به منطقه ای آمدند که این قهرمان پیشین آلمانی 44 ساله در آنجا قرار داشت و فوراً برایش کمک های اولیه کردند. آنها گفته اند که او را به فاصله ده دقیقه بعد از تصادم توسط هواپیما به شفاخانه موتی انتقال دادند که نزدیک ترین بیمارستان به منطقه میربل ، جایی است که شوماخر در آن اسکی می کرد. کریسف گِرنگن له کومت، مسئول اداری این منطقه گفت که شوماخر یک کلاه محافظ سر پوشیده بود، « به هوش اما اندکی متهیج » بود. سرانجام او توسط هواپیما به شفاخانه گرنوبل انتقال داده شد.

گزارش شده است که به هنگام این تصادم شوماخر با پسر 14 ساله اش در یک نشیب برف دار اسکی می کرده است.

صاحب مقام بی مانند

شوماخر موفق ترین راننده همه زمان ها برای فرمول یک است وجماً در 91 مسابقه " گران پری" ( جایزه بزرگ) وهفت قهرمانی رانندگی برنده بوده است. او این عنوان جهانی را با هردو تیم "بنیتون" و "فراری" به دست آورده است.

برای دومین بار درسال گذشته او از ورزش باز نشسته شد. درست این به دنبال بازگشت سه ساله اش با تیم مرسدس بود. او در شهرک کِرپن نزدیک به کولن آلمان تولد شده است. از مدت ها پیش به این سو، او با همسر و دو فرزندش در سویس زندگی می کرد.