1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

مورچه ها اجتماعی تر از آنند که انسانها فکر می کنند

محققان تا کنون فکر می کردند مورچه ها کولونی ها یا جماعت هائی تا چند میلیون حیوان را می سازند. در چنین جماعتی کمتر یک مورچه تنها دیده می شود. اما اکنون یک نوع مورچه به آن ها معلومات بهتری داده است.