مهاجرین یک کمپ موقت جدید را نزدیک ایدومنی ایجاد کرده اند | مهاجرت به اروپا | DW | 28.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مهاجرین یک کمپ موقت جدید را نزدیک ایدومنی ایجاد کرده اند

حینی که تا به حال 3700 مهاجر از کمپ ایدومنی به کمپ های دولتی انتقال داده شده اند، حالا در نزدیکی این منطقه مرزی یونان با مقدونیه، مهاجرین بار دیگر یک کمپ موقت ایجاد کرده اند.

Griechenland Idomeni Flüchtlingscamp Räumung

تخلیه کمپ ایدومنی به روز سه شنبه آغاز شد

نیروهای امنیتی یونان روز سه شنبه به تخلیه کمپ نابسامان موقتی در ایدومنی آغاز کردند. روزنامه "کاتیمرینی" در آتن امروز شنبه گزارش داد که مهاجرین پیشین این کمپ حالا به اقامتگاه های دولتی در ساختمان های صنعتی از کارافتاده و قرارگاه های نظامی قدیمی انتقال می یابند.

بسیاری از باشندگان کمپ ایدومنی یک هفته پیش از آغاز تخلیه کمپ، خود از ایدومنی فرار کردند تا به کمپ های دولتی انتقال داده نشوند.

این روزنامه یونانی می افزاید که بر اثر تخلیه تا به حال فقط 3700 تن از حدود 8500 مهاجر انتقال داده شده اند که پیش از آن در کمپ ایدومنی به سر می بردند.

در این گزارش آمده است که هزاران مهاجر که از ترس انتقال یافتن به کمپ های دولتی از ایدومنی فرار کرده بودند، حالا به محل های دیگر در نزدیکی این منطقه مرزی نمایان شده اند.

مهاجرین و پناهجویان در کمپ ایدومنی که در وضیعت بسیار رقتبار به سر می بردند، تا آخرین لحظه امیدوار بودند که مرز با مقدونیه باز خواهد شد و آنها به مهاجرت شان به سوی اروپای شمالی و مرکزی ادامه خواهند داد. به این دلیل بسیاری از آنها می خواهند بازهم در نزدیکی مرز بمانند.

Griechenland Idomeni Bahnhof mit Flüchtlingen und Zelten

مهاجرین در ایدومنی روی خط های قطار خیمه های شان را برپا کرده بودند

اما کمپ های دولتی غالباً بسیار دورتر از این مرز در مناطق مرکزی یونان قرار دارند؛ افزون برآن، وضعیت و شرایط بد در این کمپ ها مورد انتقاد قرار گرفته است.

ملیسیا فلمین، سخنگوی کمیساریایی عالی ملل متحد روز جمعه از وضعیت زیست در این کمپ ها انتقاد کرده و گفته است: "جریان هوا در این مکان ها رقتبار است و مواد غذایی، آب، تشناب، دوش ها و نیز جریان برق کافی نیستند." او افزود، تحت این شرایط مهاجران رنج می کشند و تشنج ها میان آنها افزایش می یابد.

سخنگوی کمیساریایی عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که ادارات یونانی باید با حمایت مالی که اتحادیه اروپا در اختیار قرار داده است، سریعاً بدیل های مناسب بیابند.

مقامات یونانی در امور بحران مهاجرت می گویند که اکنون حدود 53500 مهاجر در کشورشان به سر می برند.

DW.COM