1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مهاجرت باعث رونق ورزش کریکیت در آلمان شد

پناهجویان در عرصه های مختلف در جامعه آلمان تاثیرگذار بوده و تغییراتی را به میان آورده اند. رشد ورزش کریکت در آلمان یکی از تغییرات بزرگ است. شمار زیادی از مهاجران تازه وارد افغان به باشگاه های کریکیت این کشور وارد شده اند.

ویدیو را ببینید 02:49