مهاجران چه زمانی اجازه دارند در آلمان کار کنند؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 27.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مهاجران چه زمانی اجازه دارند در آلمان کار کنند؟

این که پناهجویان اجازه دارند در آلمان کار کنند یا نه، در درجه اول به اجازه اقامت شان بستگی دارد. مهاجرانی که تقاضای پناهندگی شان به رسمیت شناخته شده است، اجازه دارند در آلمان بدون هیچ محدودیتی کار کنند.

پناهجویانی که اجازه اقامت دارند و یا مدرک «دولدونگ» (تحملی) دریافت کرده اند، می توانند پس از گذشت سه ماه اجازه کار دریافت کنند، البته فقط زمانی که اداره اتباع خارجی و آژانس فدرال کار آلمان آن را تایید کنند.

قانون بررسی ارجحیت برای پناهجویان و آن هایی که «تحمل» می شوند، پس از ۱۵ ماه زندگی در آلمان حذف می شود. قانون ارجحیت به این معنی است که یک کار زمانی به یک خارجی داده می شود که متقاضی آلمانی و یا از اتحادیه اروپا برای آن کار وجود نداشته باشد.

برای مهاجران پس از گذشت چهار سال دیگر نیازی به اجازه گرفتن از آژانس فدرال کار آلمان نیست.

پناهجویانی که از کشورهای به اصطلاح مبدای امن مانند کوزوو به آلمان آمده اند و پس از ۳۱ آگست ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی داده اند، تا زمانی که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شان جریان دارد، اجازه ندارند کار کنند.

پناهجویان می توانند پس از گذشت چهار ماه و آن هایی که «تحمل» می شوند، بلافاصله به یادگیری یک حرفه آغاز کنند، مگر آن که از همان اول اجازه کار نداشته باشند.

اداره اتباع خارجی می تواند برای آغاز به یادگیری یک حرفه نخست برای یک سال مدرک «دولدونگ» بدهد و بعد آن را در صورت نیاز تمدید کند.

DW.COM