مهاجران وزیرستان به کمک های گسترده تر نیاز دارند | افغانستان | DW | 17.07.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مهاجران وزیرستان به کمک های گسترده تر نیاز دارند

وزیر قبایل و سرحدات افغانستان می گوید که هفده ونیم هزار خانواده مهاجر وزیرستان در نقاط مختلف افغانستان با مشکلات رو به رو اند. او از ملل متحد تقاضا نمود تا با این آوارگان کمک کند.

در عین زمان مقام های امنیتی گفته اند که این افراد توسط دولت افغانستان ثبت شده اند و آثار مسلح بودن در نزد شان دیده نمی شود.

پس از آن که اردوی پاکستان به منظور نابود ساختن تروریست ها در وزیرستان شمالی دست به عملیات نظامی زد، شمار زیاد باشندگان این منطقه به افغانستان مهاجرت کردند.

حکومت افغانستان برای کمک به این افراد تلاش هایی را آغاز کرد. یک هیئت مشترک چندین وزارت خانه تعیین شد تا برای بیجا شدگان وزیرستان امکانات را فراهم سازد.

اکرم خپلواک، وزیر قبایل و سرحدات به هنگام یک کنفرانس هیئت یاد شده گفت که تا حال 17 هزار و 571 خانواده که یک و نیم صدهزار نفر می شوند، از پاکستان به ولایت های خوست، پکتیکا و پکتیا که هم مرز با پاکستان می باشند، مهاجرت کرده اند.

او می گوید که ازجمله این مهاجران برخی از آن ها با وضعیت سختی رو به رو اند و هرگاه جامعه بین المللی کمک نکند، خطر یک فاجعه بشری وجود دارد.

وزیرسرحدات می گوید که هرچند تاکنون به سه هزار خانواده مهاجر مواد خوراکی اولیه و خدمات صحی رسانده شده است، اما این برای آن ها کفایت نمی کند.

« ما با ادارت مختلف، سفارت خانه ها و ملل متحد درتماس هستیم تا برای مهاجران ذکرشده امکانات را فراهم سازیم، زیرا کمک های کنونی کفایت نمی کنند. ملل متحد نیز مسئولیت اش را به نحو درستی انجام نداده است. بنا براین تقاضای ما در این کنفرانس مطبوعاتی این است که به این مردم کمک شود».

از نظر اکرم خپلواک این مهاجران را مردم محل در خانه ها وزمین های شان جا داده اند وعلاوه نموده است که تاحال حدود 50 هزار طفل واکسین شده اند.

وزیرنامبرده افزود که تا این دم سه صد هزار دالر تجار ملی و یک ملیون دالر حکومت افغانستان برای این بی جا شدگان کمک کرده اند. او از مردم افغانستان وجهان تقاضا کرد که از طریق شماره بانکی به این مردم کمک کنند.

به این حساب بانکی می توان پول را به دالر، یورو و افغانی انتقال داد. به این ترتیب می توان از خارج نیز از طریق این حساب بانکی کمک کرد.

وزیر سرحدات، حکومت پاکستان را متهم ساخت که در آنجا به صورت عادلانه عملیات صورت نمی گیرد. او می گوید کسانی که علیه افغانستان می جنگند توسط پاکستان حمایت می شوند. او گفت که حملات اخیر در افغانستان از آن سوی خط دیورند طراحی شده اند.

همزمان با عملیات نظامی در وزیرستان شمالی در افغانستان نیز ناامنی افزایش یافته است.

ازولسوالی سنگین ولایت هلمند گرفته تا به قندهار، کابل، پکتیکا و یک سلسله مناطق دیگر حملات مرگبار سنگینی صورت می گیرد.

کارشناسان نظامی از این ابراز نگرانی می کنند که همراه با این مهاجران افراد مسلح هم آمده باشند. اما ابراهیم قاسمیار معاون امنیت ملی می گوید که نظارت در آن جا دقیق است و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که همراه با سلاح به کشور بیاید.

« من به شما اطمینان می دهم که آن هایی که درکمپ خوست و یا مناطق دیگر سکونت دارند، راجستر شده اند و مردم منطقه با آن ها کمک می کنند و همه شان شناخته شده اند. تروریستان از راه های دیگری آمده می توانند، اما تاکنون از این راه کسی دیده نشده است که بیاید. این مسأله در آینده نیز برای ما بسیار مهم است».

درعین زمان محمد طارق عصمتی معین وزارت انکشاف دهات می گوید که درهلمند تلاش ها برای 3200 خانواده جریان دارد و برای یک تعداد بیجا شدگان کمک هم رسانده شده است.

او می گوید:« تخمین می شود که از هلمند شمالی 3200 خانواده بیجا شده باشند. اما سروی دقیق ما تاکنون 800 خانواده بیجا شده را نشان می دهد که در شهر لشکرگاه وگرشک و یک سلسله مناطق دیگر رفته اند و رساندن کمک به این خانواده ها شروع شده است».

کمیته ای که مسئول مهاجران وزیرستان است می گوید که درحال حاضر تنها برای شش ماه امکان کمک را برای مهاجران وزیرستان تهیه می کند، زیرا تا آن زمان سرنوشت عملیات نظامی اردوی پاکستان معلوم می شود.

DW.COM