1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ملل متحد: ۷۱ درصد مهاجران به اروپا مورد استثمار قاچاقبران قرار گرفته اند

سازمان بین المللی مهاجرت دریافته است که ۷۱ درصد مهاجرانی که از شمال افریقا به اروپا سفرکرده اند مورد استثمار قاچاقبران قرار گرفته اند. این نتایج از تحقیقی به دست آمده است که از ۹۰۰۰ تن پرسش به عمل آمده است.

طبق یک گزارش تقبیح کننده ملل متحد که روز سه شنبه انتشار یافته است و مصادف است با روز ضد بردگی در بریتانیا، حدود سه چهارم همه مهاجرانی که از شمال افریقا به اروپا آمده اند، بدرفتاری، استثمار و عملکردهائی را از سر گذشتانده اند که می توانند در مقیاس قاچاق انسان باشند.

این تحقیق که توسط سازمان بین المللی مهاجرت صورت گرفته است برای نخستین بار پیمانه و کثرت اخطار دهنده عملکرد های استثمار گرانه حاکم و پیوسته در حال افزایش را از نگاه مقداری تخمین می کند که شامل مواردی از کاراجباری نیر می شود که می تواند در حد بردگی مدرن باشد.

برای دستیابی به این ارقام تازه سازمان بین المللی مهاجرت ده ماه را صرف مصاحبه با بیش از ۹۰۰۰ تن از مهاجرانی نموده است که به بندرهای کشورهائی مانند ایتالیا رسیده اند. کلیا کان مدیر حمایت های بشری در صلیب سرخ بریتانیا گفت که:« به تجارب وحشت انگیزی که این مردم در جریان این سفر از سرگذرانیده اند، قطع نظر از اینکه از کجا به سفر آغاز کرده اند و چرا سفر کرده اند، باید اعتراف شود. این در حد خود یک بحران بشری.»

یک سفر پرمخاطره

نزدیک به نصف آن مهاجرانی که مورد پژوهش قرار گرفته اند(۴۹ درصد) معلوم شده است که در جریان سفرشان خلاف میل شان در یک محل قرار داده شده اند که شرایط آن مانند اختطاف برای گرفتن پول رهائی بوده است.

اکثریت مطلق این گزارش ها متعلق به لیبیا است که در حال حاضر دچار بی ثباتی و جنگ داخلی است.

این یافته های جدید قویاً دلالت به آن می کنند که هرقدر مدت طولانی را مهاجران در راه ترانزیتی سپری می کنند، به همان اندازه در برابر اعمال قاچاقبران  آسیب پذیر تر می گردند  ۷۹ درصد کسانی که پاسخ گفته اند آن هائی می باشند که بیشتر از ۱۲ ماه را درجای دیگری به غیر از کشور مبدأ شان سپری نموده اند و این حاکی از آنست که دست کم یک شکل استثمار را متحمل شده اند.

کیوین هیلند کمشنر گروه مستقل ضد بردگی در اعلامیه ای گفته است :« نیاز مبرم به اقدام برای حفاظت از این مردم وجود دارد. من معتقدم که به مثابه بخشی از واکنش دربرابر مهاجرت و بحران پناهجویان، موضوع کلیدی باید حفاظت در برابر خطرات بردگی مدرن باشد.»

آن مهاجرانی که از راه بحیره مدیترانه مرکزی به ایتالیا آمده اند، نسبت به کسانی که ازطریق زمینی و از راه یونان و ترکیه یعنی مدیترانه شرقی آمده اند،  هفت تا ده چند بیشتر عملکرد های استثمارگرانه را از سر گذرانده اند.

با کسانی که در ایتالیا مصاحبه صورت گرفته است احتمالاً شش ماه بیشتر را در راه ترانزیتی سپری کرده اند(۳۵ درصد) در مقایسه با کسانی (۱۱ درصد)  که از راه مدیترانه شرقی آمده اند .

پس از انعقاد موافقتنامه بین اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ و دشوار گردیدن رفتن از ترکیه به یونان ،افزایش شمار پناهجویان آن ها را  مجبور می گرداند که بر راه های خطرناکتر اتکا کنند.

DW.COM