1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مقدونیه بر مهاجران در مرز یونان گاز اشک آور شلیک می کند

پولیس مقدونیه یک بار دیگر بر یک گروه پناهجویان و مهاجرانی که می خواستند در منطقه ایدومینی، از مرز مسدود شده عبور کنند، گاز اشک آور و نارنجک های بیهوش کننده شلیک کرد.

روز چهارشنبه، در آخرین رزمنامه در کوره راه مهاجران به اروپا، پولیس مقدونیه این جمهوری یوگوسلاویای پیشین، گاز اشک آور و نارنجک های بیهوش کننده را برده ها تن از پناهجویان و مهاجران مایوس شده پرتاب کرد که علیه مسدود شدن مرز شمالی یونان اعتراض می کردند.

اعتراض کنندگان از پولیس مقدونیه تقاضا می کردند که مرز را باز کند، این درحالی بود که برخی از آن ها کوشیدند تا از طریق دیوار سیم های خاردار عبور کنند و درنتیجه موجب تشدید واکنش مقدونیایی ها گردیدند. بعداً پولیس یونان مداخله کرد تا اجتماع معترضان را متفرق گرداند.

در این شلیک گاز اشک آور، نارنجک های بیهوش کننده و استفاده از موتر های آب پاش توسط پولیس مقدونیه علیه صدها مهاجری که می خواستند از موانع مرزی عبور کنند و در این هفته دو بار تکرار شد، از کدام زخمی گزارش داده نشده است. در زد وخورد های نخستین در این منطقه مرزی از 250 زخمی گزارش شده بود.

مقدونیه یونان را متهم می سازد که نمی تواند مانع تلاش باشندگان این اردوگاه برای عبور از مرز گردد، در حالی که یونان همسایه شمالی اش را متهم می سازد که از زور نامتناسب استفاده می کند.

Idomeni Grenze Griechenland Mazedonien Polizei Flüchtling

دسته ای از پناهجویان به سوی بس های می روند تا به مراکز قبولی در شمال یونان انتقال داده شوند

زد و خورد های روز یکشنبه هنگامی شدت یافت که اوراقی به زبان عربی توزیع شده بود و در آن گفته می شد مرز باز است. توزیع قبلی اوراق تبلیغاتی و در نتیجه برخورد مرزی را به فعالان نسبت داده اند.

روز دوشنبه، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان فعالان خارجی را متهم به «تحریک» مهاجران برای یورش به موانع مرزی نمود.

پس از آنکه در اوایل ماه گذشته راه بالقان مسدود گردید، حدود یازده هزار پناهجو و مهاجر که از جنگ و فقر در خاور میانه و آسیا فرار کرده اند، در منطقه مرزی ایدومینی در سرپناه های موقت جا گرفته اند.

مسدود شدن مرز به کاهش سرازیر شدن پناهجویان در کشورهای اروپای شمالی منجر شد، اما این مضیقه در یونان جنجال خلق کرد که بیش از 50 هزار پناهجو و مهاجر بعد از رسیدن از ترکیه به آنجا، گیر مانده اند.

حکومت یونان کسانی را که در ایدومنی اند، ترغیب می نماید که به مراکز قبولی بروند، اما بسیاری مهاجران امید به آن دارند که به طرف اروپای شمالی بگذرند. در روز های دوشنبه وسه شنبه حدود 700 مهاجر موافقت کردند که با بس ها به یک مرکز قبولی در شمال یونان انتقال داده شوند.

اتحادیه اروپا برای غلبه بر بحران مهاجران روی موافقتنامه پناهجویان با ترکیه حساب می کند. طبق این توافقنامه اتحادیه اروپا قبول کرده است که در برابر هر پناهجوی سوریایی که مجدداً از یونان به ترکیه منتقل می شود، یک سوریایی پناهجو از ترکیه را قبول کند.

DW.COM