1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

مصاحبه با گوینتر کنابه در مورد همایش رسانه های اوراسیا در آستانه

در همایش سه روزه امسال رسانه های اوراسیا در آستانه، سیاستمداران و کارشناسان روی مسایل مشکل آفرین جهان امروز مانند تروریزم، بحران خاورمیانه، پائین آمدن قیمت تیل، مشکلات اقتصادی و مشکلات پناهجویان با هم مذاکره کردند.

در این کنفرانس که روز چهار شنبه افتتاح شد و امروز جمعه 22 اپریل به پایان رسید، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز شرکت داشت. کرزی در اجلاس افتتاحیه این کنفرانس گفت که جهان را از همه بیشتر "تروریزم" متاثر گردانید است. او در ادامه گفت: «البته تروریزم تنها محصول شرایط اجتماعی و یا دین نیست.» به باور کرزی تروریزم در شماری از کشور ها ناشی از « تعریف تنگ نظرانه از منافع ملی است.»

در این کنفرانس هم آیش رسانه های اوراسیا، گوینتر کنابه، کارشناس کشورهای آسیایی و رئیس پیشین بخش آسیا دویچه وله نیز شرکت داشت. همکارم باری حکیم لحظاتی قبل از آغاز برنامه با او در آستانه گفت و شنود تیلفونی داشته است تا یک ارزیابی اش را از این کنفرانس ارائه کند.

دویچه وله : آقای کنابه، تروریزم یک موضوع مهم بحث سال جاری هم آیش رسانه های اوراسیا است. آیا کارشناسان کدام نقشه راهی پیشنهاد کرده اند که چگونه می توان بر تروریزم غالب شد.

گوینتر کنابه: شرکت کنندگانی که دراین همایش در مورد افراط گرایی و تروریسم صحبت کردند، همه موافق بودند که هر دو، تروریسم و ​​افراط گرایی، در همه کشورهای اوراسیا در حال حاضر بزرگترین تهدید است. چگونه می توان به این تهدید پرداخت؟ آن ها به صراحت گفتند که ما باید با هم در برابر آن اقدام نماییم و از همه اولتر باید افراد جوان را که در معرض خطر تحت تاثیر قرار گرفتن افراطی گرایی اند، از طریق آموزش و ارائه اطلاعات لازم از این راه بازداریم. در مورد موضوع تروریسم اسلامی گفته شد که مسلمانان خود باید در برابر این مسأله خود را قرار دهند و واضح سازند که اسلام گرایی و افراط گرایی زیر نام اسلام هیچ ربطی با اسلام ندارد. عملا کار خود مسلمانان است و فراتر از این واقعیت است که تمام جهان هم اوراسیا، اروپا و آسیا باید همه با هم در برابر آن مبارزه شانرا ادامه دهند. با فقر و یا دیگر مسایل نمی توان آنرا توجیه کرد. افراط گرایی و تروریسم سابقه ایدیولوژیکی و معنوی دارد که باید از طریق ایدیولوژیک و معنوی با آن مبارزه صورت گیرد.

دویچه وله: مردم افغانستان از سال ها به این طرف در آتش جنگ می سوزند و مردم از صلح نا امید می شوند. در این کنفرانس در مورد موضوع افغانستان چگونه بحثی صورت گرفت؟

گوینتر کنابه: افغانستان یکی از موضوعات مهم بود، که تقریبا در تمام بحث مطرح بود. افغانستان به ویژه با حضور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بیشتر مطرح گردید. او به اصطلاح یکی از ستاره های این کنفرانس بود، بسیاری علاقه مند بودند که از او بپرسند که وضعیت افغانستان از چه قرار است. همه نگران هستند. به ویژه کشور های همسایه افغانستان. این سوال مطرح بود که چگونه می تواند صلح در افغانستان به وجود آید؟ به این سوال البته هیچ کس نمی توانست یک پاسخ واضح بدهد. تنها این امیدواری وجود داشت که افغان های خود موفق گردند که در کشور شان دوباره امنیت بیاورند. اما هیچ کس نمی توانست به طور واضح و به اصطلاح یک نقشه راه برای ایجاد صلح و وضعیت پایدار در افغانستان ارائه کند. علاوه بر این حامد کرزی تاکید کرد که افغان ها خودشان باید مسئولیت امنیت و ثبات را در کشور شان به دوش بگیرند.

Hamid Karsai

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان

دویچه وله: بعد از جنگ جهانی دوم اینک جامعه جهانی در برابر مشکل دشوار پناهجویان قرار گرفته است، آیا این مسأله نیز در این کنفرانس مطرح شد و راه حلی برای این معضل ارائه گردید؟

گوینتر کنابه: نه، یک راه حل پیشنهاد نگردید. در عوض، موضوع پناهجویان، البته وضعیت فعلی پناهجویانی که از سوریه، از عراق،از افغانستان،به اروپا پناه جسته اند، بسیار به وضاحت به عنوان یک وظیفه بزرگ مورد بحث قرار گرفت. به طور خلاصه، می توان گفت که بسیاری از کشورها با تحسین از این واقعیت که آلمان بیشتر از همه، تحت رهبری خانم مرکل، با سخاوتمندای شمار زیادی از پناهجویان را پذیرفته است برخورد کردند. از سوی دیگر با شگفتی و شک و تردید به این امر نگاه می شد که آیا برای آلمان زیاد نیست و می تواند از عهده این کار به سادگی برآید. اما می توان گفت که بسیاری از شرکت کنندگان می گفتند که می توان به آلمان اعتماد کرد که از عهده مقابله با مشکل پناهجویان برآمده می تواند. اما برای شماری هم آمادگی آلمان برای پذیرش پناهجویان شگفت آور است. از سوی دیگر گفته می شد که تعداد مهاجران بسیار زیاد نیست که که آلمان نتواند از عهده آن برآید.همچنین این موضوع نیز مطرح گردید که مسئله پناهندگان تنها یک مشکل امروزی نیست بلکه حداقل یک نسل با آن مصروف خواهد بود.

دویچه وله : قزاقستان که میزبان این کنفرانس بود، یکی از تولید کنندگان بزرگ تیل است، فعلاً قیمت تیل در بازار ها پائین آمده است، در این مورد در این کنفرانس چگونه بحث گردید؟

گوینتر کنابه: بحران اقتصادی کنونی، که عامل آن را صرفاً با تنزل داد وستد نه بلکه همچنان بیشتر از همه در پائین آمدن قیمت نفت می توان پیدا کرد، یک مسئله مهم در این کنفرانس بود. گفته شد که از عواقب این بحران تقریبا تمام کشورها، هم وارد کنندگان و هم کشورهای تولید کننده هردو متاثر اند. این یک مشکل مشترک است و باید مشترکاً به آن رسیدگی صورت گیرد. اما کاملا یک بدبینی وجود نداشت و گفته می شد که در گذشته هم بحران های مشابه وجود داشته است و ممکن است که بر این بحران نیز به صورت دومدار غلبه حاصل گردد. علاوه براین بر تاثیرات سوء سیاسی آن نیز اشارت صورت گرفت. به عنوان مثال از عربستان سعودی و ایران به عنوان دو کشور که از نظر تولید نفت دو موقف متفاوت دارند، یاد گردید. این امیدواری نیز وجود داشت که در دراز مدت این بحران نیز از میان برداشته شود.

دویچه وله : از نگاه شما پیام امسال هم آیش رسانه های اوراسیا چه بود؟

گوینترکنابه: همه به این نظر بودند که در حال حاضر تمام جهان، به ویژه اروپا و ایالات متحده امریکا،همچنان آسیا در یک دوران بحرانی به سر می برند و این از ما اقتضا می کند که صرف از طریق تلاش های مشترک برآن غلبه کنیم. به ویژه تقاضا به عمل آمد که تا مشترکاً باهم تلاش نمود و علناً در این مورد گپ زده شود که چه گونه می توان این همه مشکلات فراوان را که عاید حال ماست، مشترکاً از میان برد.

DW.COM