مشکلات درادغام پناهجویان در بازار کار توسط شرکت های آلمانی | مهاجرت به اروپا | DW | 12.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مشکلات درادغام پناهجویان در بازار کار توسط شرکت های آلمانی

استخدام پناهجویان برای کار در شرکت ها یکی از پیش شرط های ادغام آنها در جامعه آلمانی به شمار می رود؛ به همین دلیل مرکل در هفته گذشته با دعوت از شرکت داران بزرگ آلمان، خواهان ادغام بهتر پناهجویان در بازار کار شد.

شرکت های آلمانی در حال حاضر برای پناهجویان به ندرت شغل منظمِ دوام دار عرضه می کنند. "بنیاد هنس بروکلر" در یک بررسی که امروز دوشنبه آن را نشر کرده است، نوشته است که حالا فقط جا های اشتغال کمی وجود دارد که اجرای کار در آن جا ها با پیش شرط های لازم زبانی و فنی کم ممکن است.

افزون برآن شمار چنین کار ها با روند دیجیتالیزه شدن، رو به کاهش است. برای کاریابی حتی در آلمان نیز زبان انگلیسی نقش مهمی را پیدا کرده است. حالا انجام کار ها با زبان انگلیسی به عنوان زبان اشتغال اکثراً حتی به عنوان پیشرط صلاحیت های کاری به شمار می رود که فقط شمار کمی مهاجرین از آن برخوردار هستند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان به روز چهارشنبه گذشته، از رئیس های شرکت های متعدد آلمانی برای یک گفتگو پذیرایی کرد که چگونه می توان ادغام مهاجرین را در بازار کار بهتر ساخت.

Deutschland Wirtschaft will Flüchtlinge leichter in Jobs bringen (Symbolbild)

جذب پناهجویان در بازار کار توسط تصدی ها

براساس بررسی "بنیاد هنس بروکلر"، کانسرن هایی که در این ارتباط مورد بررسی قرار گرفته اند، با برنامه های متعدد در راستای ادغام شغلی پناهجویان، فعالیت می کنند. کار های آموزشی عملی، کورس های زبان و جا های اضافی برای آموزش های عملی، در جمله این برنامه است.

غالباً در این زمینه ها، برنامه های روی دست گرفته می شوند که به نوجوانان، با کمبودی های شایستگی آموزشی مربوط می شود. اما از دید پژوهشگران که بررسی شان برای نخستین بار در روزنامه "فرانکفورته الگماینه سایتونگ" نشر شده است، کورس های ادغام دولتی که کورس های زبان آلمانی را برای پناهجویان تا سطح "بی 1" ارایه می کند، برای سپری کردن یک دوره آموزشی موفقانه کافی نیست. کورس زبان آلمانی"بی 1" در جمله کورس مقدماتی شش ماهه برای پناهجویان در آلمان است.

DW.COM