1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مسلمانان در آلمان

در آلمان بر اساس تخمین حکومت این کشور 3،8 تا 4،3 میلیون مسلمان زندگی می کنند. 45 در صد این مسلمان تابعیت آلمان را دارند. در جمعیت 82 میلیونی این کشور، مسلمانان 4،6 تا 5،2 درصد را تشکیل می دهند.

در مورد رقم دقیق مسلمانان مقیم آلمان، آمار جدید در دست نیست، زیرا در اسلام یک نوع عضویت ثبت نام شده در جوامع وجود ندارد. این ارقام از مطالعات که به دستور حکومت آلمان در سال 2008 صورت گرفته، بدست آمده است. همچنین پناهجویان که در ماه های اخیر از شرق میانه و دیگر کشورهای اسلامی به آلمان آمده اند، در این ارقام شامل نیستند.

سه چهارم از مسلمانان در آلمان (74 درصد) سنی مذهب اند و حدود 13 درصد علوی و 7 درصد شیعه هستند. بقیه مسلمانان مربوط جوامع مذهبی کوچک چون احمدیه، اباضیه و عرفان اسلامی (تصوف) می شوند. بر اساس این آمار تعداد سنی های که متعلق به فرقه سلفی اند و از جمله مسلمانان بنیادگرا به شمار می روند، در اطراف 7.000 برآورد شده است.

فرقه ها و گروه های مختلف مسلمان در آلمان


با توجه به این مطالعه، 2،5 میلیون مسلمان از ترکیه اند که بزرگترین گروه قومی میان مسلمانان در آلمان را می سازند. یعنی 63 درصد مسلمانان در آلمان را ترک ها می سازند. به دنبال ترکیه در مقام دوم 14 درصد مسلمانان از کشورهای جنوب شرقی اروپا مانند بوسنیا، بلغاریا و آلبانیا می آیند، از شرق میانه (8 درصد)، افریقای شمالی و ایران (7 درصد) مسلمان در آلمان زندگی می کنند.

بر اساس مطالعه انجام شده توسط اداره فدرال برای مهاجرت در سال 2009، 86 درصد از مسلمانان که مورد پرسش قرار گرفته اند، 50 درصد شان گفته اند مذهبی اند و 36 درصد شان گفته اند بسیار مذهبی هستند. حدود 90 درصد از مسلمان مقیم آلمان پایبند به قوانین تغذیه اسلامی اند. یک سوم آنها گفته اند که چندین بار در هفته نماز می خوانند و بیش از نیمی از مسلمانان که با آنها مصاحبه شده است گفته اند که روزه می گیرند، اما تنها یک بر سه آنها برای عبادت به مسجد می روند. همچنین تنها از هر پنج مسلمان یکی آن عضو یک انجمن و یا اتحادیه مسلمانان اند.


سطح سازماندهی در بین مسلمانان اندک است. چهار انجمن مسلمانان که در سال 2007 میلادی تحت یک چتر یعنی شورای هماهنگی مسلمانان با هم پیوسته اند، برآورد می شود که نمایندگی از یک پنجم مسلمان مقیم آلمان می کنند.

DW.COM