مرکل به اشتباه در سیاست مهاجرین اعتراف کرد | مهاجرت به اروپا | DW | 19.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مرکل به اشتباه در سیاست مهاجرین اعتراف کرد

انگلا مرکل صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی آلمان بعد از شکست دردناک حزب اش در انتخابات پارلمانی برلین دیروز یکشنبه و نیز انتخابات ایالتی یک هفته قبل آن در مکلنبورگ فورپومرن، به اشتباه در سیاست مهاجرین اعتراف کرد

انگلا مرکل صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی آلمان در نشست حزبی هیئت رهبری حزبش به روز دوشنبه در برلین به اشتباه در سیاست مهاجرین اعتراف کرده گفت: "اگر می توانستم، ساعت را برای سال های بسیار زیاد به عقب بر می گشتاندم، تا می توانستم خود را با تمام حکومت آلمان فدرال و همه حاملین مسئولیت ها به صورت بهتر آماده برای وضعیت می کردم، وضعیتی که ما را در آخر تابستان سال 2015، به صورت غیر آماده در برابر خود قرار داد."

مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان شکست فاحش حزب اش را در انتخابات پارلمانی در برلین "بسیار تلخناک" توصیف کرد و خود را در مسئول بودن آن شریک خواند.

مرکل صدراعظم آلمان افزود که یک عامل برای این نتیجه بد در انتخابات برلین این بوده است که مسیر و هدف سیاست در قبال مهاجرین به صورت کافی توضیح داده نشده است و نیز آمدن مهاجرین بیشتر به آلمان در سال گذشته، موقتاً از کنترول خارج شد.

مرکل: باید اقدام به تلاش بیشتر کرد

مرکل در این نشست ویژه حزبی تاکید کرد که او در این راستا تلاش خواهد کرد که یک چنین بحرانی نتواند بار دیگر اتفاق بیافتد: " هیچ کسی نمی خواهد این وضعیت تکرار شود، من نیز آن را نمی خواهم."

Berlin Wahlen zum Abgeordnetenhaus

انتخابات پارلمانی در برلین به روز یکشنبه نزدهم سپتمبر

صدراعظم آلمان توضیح داد که آلمان نیز در امر ادغام، قهرمان جهانی نبوده است و افزون برآن ما مدت زیادی انتظار کشیدیم تا خود را واقعاً در برابر مساله مهاجرت قرار دهیم. او تاکید کرد: "ما حالا باید به صورت فوق العاده تلاش کنیم و من نیز". مرکل افزود که او مدت طولانی بر قاعده دوبلین در ارتباط با مساله مهاجرین تکیه کرده است که به آلمانی ها گفته شده بود که به آنها در حل این مشکل کمک می شود، "این اتکا درست نبوده است".

مرکل در نشست حزبی هیئت رهبری حزبش، به جمله معروفش "ما موفق به حل مساله مهاجرت می شویم" که در مورد آن بحث های زیادی صورت گرفت، نیز اشاره کرد. او گفت که در آینده نمی خواهد دیگر این جمله را تا این اندازه زیاد استعمال کند، زیرا از این جمله که در واقع روزمره استعمال می شود، تفسیر های دلخواه شده است، "به اندازه که من در این میان به ندرت می خواهم آن را تکرار کنم، زیرا این جمله به صورت یک شعار ساده و تقریباً میان تهی تبدیل شده" است.

DW.COM