1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مرکل: بحران پناهجویان دومین آزمون در برابر اروپا

صدراعظم آلمان در رقم زیاد پناهجویان یک آزمون برای انسجام اروپا را می بیند. مرکل در جریان یک گفتگو با متعلمین در برلین پایتخت آلمان گفته است که اروپا از خارج آزمایش می گردد که آیا توانایی ایستادگی مشترک را دارد یا خیر.

پذیرش هزاران پناهجو را مرکل با تاریخ آلمان توجیه کرده است. او در ادامه گفته است که این تصمیم یک "سهم گیری برای وحدت اروپا" است.

مرکل همچنین در ادامه گفته است که آزمون اول برای اروپا بحران یورو بوده است. صدراعظم آلمان گفت: «بازارهای مالی گفتند که ما می خواهیم ببینیم که آیا کشورهای اروپایی با همی شان را حفظ می کنند یا اینکه این کشورها که از لحاظ اقتصادی قدرت متفاوت دارند، از هم می پاشند.» صدراعظم در جریان بازدید اش از یک مکتب فرانسوی در برلین گفت که این "حمله" بالای یورو را اروپا "در مجموع به خوبی پشت سر گذاشت."

با توجه به میزان بالای پناهجویان و بحث هایی که در اروپا در این مورد جریان دارد، مرکل افزود: «حالا من تمام مسایل پناهجویان را به عنوان یک موج دوم می بینم که ما را در برابر یک آزمایش جدید قرار داده است که آیا این بار موفق بدر می آیم و آنچه را که هر کشور انجام داده می تواند محافظت مرزهای خارجی است؟ »

در حال حاضر، مرز های خارجی شینگن به ویژه در جنوب تحت فشار قرار دارند. مرکل گفت: «خب، در حال حاضر ما نگاه می کنیم که آیا کشورها دوباره به مرزهای ملی شان بر می گردند و یا بیشتر از مرز های خارجی حفاظت می کنند.

در حال حاضر همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق اند که "برگشت به کنترول مرزی دایمی" یک گام بزرگ به عقب برای اروپا است.

مرکل در برابر این دانش آموزان از سیاست های پناهجویی که در پیش گرفته است به ویژه پذیرش پناهجویان از سوریه، باز هم دفاع کرد. او در ادامه گفت که "من فکر می کنم که ما 500 میلیون اروپایی که در جنگ داخلی سوریه تا کنون یک راه حل دیپلماتیک پیدا کرده نتوانستیم، نخواهیم توانست که یک میلیون پناهجو را از این کشور جنگ زده بپذیریم؟" صدراعظم آلمان همچنین گفت که "من فکر می کنم که این مسئولیت ما است. او "نقش پیشگام درپذیرش پناهجویان را با اشاره به تاریخ آلمان استدلال کرده گفت که "اگر آلمان در حال حاضر کمی بیشتر در این راستا سهم می گیرد من به یک مسأله تماس می گیرم: ما پس از جنگ جهانی دوم شانس زیادی داشتیم که ما را جامعه جهانی دوباره پذیرفت." او تاکید کرده گفت که آلمان واحد این توانایی را دارد که "در صلح با همسایگان" زندگی کند.

مرکل در ادامه گفته است که این تصمیم درست هم است زیرا آلمان به مقایسه فرانسه و بریتانیا برای امور دفاعی هزینه کمتر می پردازد و از لحاظ اقتصادی نیز قوی است. مرکل گفت که "فعلاً که ما در ماه های اخیر پناهجویان بیشتر را پذیرفته یم، می تواند کمکی برای وحدت اروپا به حساب آید." از این طریق اروپا نیز وقتی بیشتر بدست آورده است تا بتواند دریابد که چگونه با این چالش کنار آید.

DW.COM