مرکل: با افغانستان، پاکستان و کشورهای افریقایی، روی بازگشت پناهجویان گفتگو و توافق شود | آلمان و جهان | DW | 25.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مرکل: با افغانستان، پاکستان و کشورهای افریقایی، روی بازگشت پناهجویان گفتگو و توافق شود

صدراعظم آلمان گفتگو با کشورهای افریقایی و پاکستان را وسیله مهم در مهار بحران مهاجرت می داند. او از کشور های اروپایی خواست که با چنین کشور ها وارد گفتگو شده تا پناهجویان غیر واجد شرایط دوباره به آنجا بازگشت داده شوند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان از سال گذشته به این طرف زیر فشار چند بعدی در آلمان و از سوی دوستان اروپایی خود در پیوند به سیاست او در برابر مهاجران قرار گرفته است. به تازگی نشستی در ویانا به منظور گفتگو روی بحران مهاجرت، به اشتراک سران برخی کشور های اروپایی نیز برگزار گردید. مرکل پس از مذاکرات با سران کشور هایی که در مسیر بالقان قرار دارند گفت، که "قاره اروپا به هدف رسیدن به مسئولیت های دیگر بشری خود باید جلو مهاجرت های غیر قانونی را بگیرد."
مرکل در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: «ضروری می پندارم که توافقات با کشور های سومی مانند کشور های افریقایی، پاکستان و افغانستان ... انجام شود. این باید روشن گردد، کسانی که حق دریافت پناهندگی در اروپا را بدست نمی آورند، بتوانند به کشورهای خود بر بگردند.»
سال گذشته صدها هزار تن که در نتیجه درگیری های مسلحانه از کشور های چون سوریه، عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر پا به فرار نهاده بودند، از طریق یونان و مسیر بالقان خود را به اروپا رسانیدند. این هجوم مهاجرت در نوع خود پس از سال 1945 بی پیشینه بود.
احزاب عوامگرا در سراسر اروپا نسبت به این گونه هجوم بی سابقه نگرانی های جدی خود را مطرح کرده اند. از این میان، حتی حزب "بدیل برای آلمان" توانست حمایت های بیشتری را نسبت به حزب انگلا مرکل در برخی از انتخابات های اخیر ایالتی در آلمان کسب کند.
برای بار نخست انگلا مرکل روز دو شنبه گفت که به هجوم پناهجویان می توانست به خوبی رسیدگی صورت گیرد. 
در ماه مارچ، در نتیجه فشار های اتریش، کشور های مسیر بالقان مصمم شدند که مرزهای خود را بر روی پناهجویان ببندند. از آن به بعد، هجوم پناهجویان به گونه چشمگیر با کندی مواجه گردید. اما هنوز هم روزانه 100 تا 150 پناهجو وارد اتریش می شوند. 
مرکل روز گذشته گفت که مشارکت کشور های عضو اتحادیه اروپا در خصوص جابجایی پناهجویان "خیلی کم رنگ" بوده است. به بیان او، این عمل سبب شده است که "فشار های بیشتر" در مرز میان یونان و بلغاریا اعمال شود.
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در نشست ویانا گفت: «این غیر قابل پذیرش است، کشورهایی که در صف مقدم قرار دارند، متقبل فشار های بیشتر شوند. این هم سبب نگرانی کشورهایی که رسیدن به آن هدف پناهجویان است، نیز شده است.»
در بلغاریا که یکی از کشورهای فقیر در اتحادیه اروپاست، نزدیک به 10 هزار پناهجو گیر مانده اند. بروکسل متعهد شده است که کمک های بیشتر را به صوفیه ارایه خواهد نمود. 
سازمان ملل گفته است که تنها در سال جاری بیش از 300 هزار مهاجر، آب های مدیترانه را به هدف رسیدن به اروپا عبور کرده اند. به گفته این نهاد بین المللی نزدیک به 3500 تن در جریان تلاش برای رسیدن به سر منزل مقصود، جان های شان را از دست داده اند.  
به تایید پیشنهاد انگلا مرکل، ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری گفت، نیاز دانسته می شود که اتحادیه اروپا پناهجویان را به کشورهای چون مصر، لیبیا و کشور های دیگر بفرستد.
اوربان، کسی که نسبت به سیاست "درهای باز" انگلا مرکل همواره انتقاد کرده و مهاجرت را "زهر" خوانده است، حاضر نیست حتی یک پناهجو را در چارچوب طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا، در کشور خود بپذیرد

DW.COM