مخالفت احزاب ائتلافی آلمان بر سر قانون مهاجرت | مهاجرت به اروپا | DW | 04.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مخالفت احزاب ائتلافی آلمان بر سر قانون مهاجرت

حزب سوسیال دموکرات آلمان می خواهد یک قانون مهاجرت به وجود آید. اما احزاب ائتلافی دیگر در حکومت مخالف آن هستند. آنها هراس دارند که چنین قانونی توسط آوارگان سوء تعبیر شده و به مثابه دعوت به آلمان پنداشته شود.

Symbolbild Einreise Deutschland Migration

تصویر نمادین از آمدن مهاجران به آلمان

این موضوع را توماس اوپرمن رئیس جناح پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان به روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه های "شبکه هیئت های تحریریه آلمان" (RND) اعلام کرد.

اوپرمن گفت: «با یک قانون مهاجرت ما می توانیم مهاجرت کارگران آموزش دیده مسلکی را به صورت بهتر کنترول و سازمان دهی کنیم.»

او افزود که جناح حزبی او در دو سال باقی حکومت ایتلافی، پیش نویس این قانون را پیش کش خواهیم کرد و "به این ترتیب فشار بر شرکای ائتلافی مان را افزایش" خواهیم داد.

دو حزب متحد ایتلافی دیگر حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان، چنین قانونی را رد می کنند. توماس دیمزیر وزیر داخله از حزب دموکرات مسیحی آلمان و دیگر سیاست مداران دو حزب متحد هراس دارند که یک قانون مهاجرت ممکن است در خارج این غلط فهمی را در میان متقاضیان پناهندگی و مهاجران ایجاد کند که گویا از آنها با این قانون برای آمدن به آلمان دعوت می شود.

انتخاب رئیس جمهور جدید

حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز در تلاش دست یابی به اکثریت آرا برای انتخاب رئیس جمهور جدید در پارلمان است. احزاب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان و حزب سوسیال دموکرات آلمان در توافقنامه حکومت ایتلافی شان، هیچ قاعده را برای انتخاب جانشین یواخیم گاوک رئیس جهمور کنونی آلمان وضع نکرده اند. او از یک دور دوم در این مقام صرف نکرده است.

اوپرمن رئیس جناح پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان با درنظر داشت مبهم بودن اکثریت آرا در انتخاب رئیس جمهور جدید در "مجمع عمومی آلمان فدرال" (Bundesversammlung)، گفت: «به همین دلیل ما با همه احزاب گفتگو می کنیم.»

او توضیح داد که هدف این است تا شمار زیادی از شهروندان احساس کنند که رئیس جمهور از آنها نمایندگی می کند و مساله در این ارتباط کمتر بر سر سیاست حزبی، بلکه بر سر شخص است: «قدرت کلمه ابزار مرکزی یک رئیس جمهور است، به این دلیل او (زن یا مرد) باید بتواند با کلمات به خوبی برخورد کند و نیز چیزی برای گفتن داشته باشد.»

DW.COM