1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

محکمه قانون اساسی اخراج یک افغان را به تعلیق درآورد

محکمۀ قانون اساسی فدرال آلمان اخراج یک پناهجوی افغان را، که در سال ۲۰۰۳ به آلمان آمده است، فعلاً متوقف ساخت. قرار است از جمله اسناد طبی این افغان به صورت دقیق بررسی گردد.

به اساس تصمیم این محکمۀ تجدید نظر، که امروز پنجشنبه در شهر کارلسروهه اعلام گردید، نخست باید شکایت این مرد افغان به محکمۀ قانون اساسی باید به صورت دقیق بررسی گردد.

به تأسی از حکم محکمه، اخراج فوری این مرد افغان حق وی در مورد حمایت مؤثر قانونی را نقض می‌کند. قاضی های این محکمه تأکید کرده اند که این افغان نمی‌تواند از افغانستان روند رسیدگی به شکایت قانونی در رابطه با تقاضای رد شدۀ پناهندگی اش را دنبال کند. همچنان گفته شده است در صورتی که ثابت گردد که اخراج این متقاضی پناهندگی قانونی است، در آن زمان نیز می توان او را به کشور اش بازگرداند.

این مرد افغان گفته است که به عنوان یک جنگجوی سابق مجاهدین، در صورت بازگشت به افغانستان، دوباره هدف طالبان، که دوباره نیرو گرفته اند، قرار می‌گیرد. افزون بر آن او اسناد طبی را ارائه کرده است که نشان دهنده بیماری های جسمی و روانی وی اند. محکمۀ ابتدایی کارلسروهه برعکس او را متهم ساخته بود که برای منافع خود به صورت دروغین و اغراق آمیز خود را مریض نشان داده است. پس از این حکم او به کابل پرواز کرد، اما فوراً باید به آلمان بازگردانده می‌شد، زیرا مقامات افغان او را به خاطر بیماری هایش نپذیرفتند. پیش از آن او در آلمان، به خاطر اقامت غیر قانونی و اسناد جعلی به شش ماه حبس محکوم شده بود.

شکایت چند روز پیش این مرد به محکمۀ قانون اساسی در کارلسروهه، که با حمایت مؤسسه خیریه کلیسایی "دیاکونی" شهر فورتسهایم صورت گرفت، به عنوان موجه و قابل رسیدگی پذیرفته شد. قرار است از جمله اسناد طبی این مرد افغان به صورت دقیق بررسی گردند و همچنان در فیصلۀ نهایی "وضعیت امنیتی افغانستان که در این اواخر به شدت تغییر یافته است"، مد نظر گرفته شود.

DW.COM

مطالب مرتبط