1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

محکمه حقوق بشر اروپا اخراج اجباری پناهجویان را بررسی می کند

محکمه حقوق بشر اروپا می خواهد شکایت چندین پناهجو علیه بازگشت دادن اجباری شان از مرز مقدونیه-یونان به ایدومینی را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد. یکی از شاکی ها افغان است.

این محکمه روز دوشنبه در اشتراسبورگ گفته که به این دلیل چند سوال به حکومت مقدونیه، که شکایات متوجه اش است، ارائه کرده است. انتظار می رود که در چند ماه آینده در مورد تصمیم گرفته شود.

مرکز اروپایی برای حقوق اساسی و بشری گفته است که این شکایت از جانب هشت پناهجوی افغان، سوریایی و عراقی صورت گرفته است. این سازمان همرا با سازمان حامی پناهجویان "پروازول" شکایات مهاجران را حمایت می کند.

 به باور این سازمان بازگشت دادن اجباری پناهجویان نقض کنوانسیون حقوق بشر به شمار می رود. کارل کوپ از "پروازول" گفته است که "بازگشت دادن پناهجویان نقض ممنوعیت اخراج جمعی، بوده است."

شاکیان ادعا کرده اند که در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ از مرز یونان گذشته و وارد مقدونیه شدند. سپس نیروی نظامی مقدونیه آنها را مجبور گردانید تا دوباره به یونان بازگشت کنند، بدون اینکه برای آنها فرصت درخواست پناهندگی داده شود.

 در شهر مرزی یونان، ایدومینی، در بهار سال ۲۰۱۶، پس از اینکه مقدونیه مرز اش را به منظور جلوگیری از هجوم پناهجویان مسدود کرد، یک اردوگاه وحشی ایجاد گردیده بود.

nka, rsh (dpa)

DW.COM