1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

محدود ساختن کمک های مالی اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو

چگونه می توان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که نمی خواهند پناهنجو بپذیرند وادار به این کار کرد؟ فعلا بحث ها در محدوده "سوزن زدن و یا بمب هسته ای" در جریان است.

Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

کنترول مرزی درسرحدات هنگری و صربستان

در بروکسل خاموشی عجیبی حاکم است، اتاق های جلسات در کمیسیون و پارلمان اتحادیه اروپا تا حد زیادی خالی اند. اما در تضاد کامل با کار های برنامه ریزی شده، در حال حاضر بحث ها در مورد انسجام اروپا در مسئله پناهجویان، شدیداً جریان دارد. در هسته بحث ها موضوع لغو بودجه برای آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که نمی خواهند با اتحادیه اروپا همبستگی داشته باشند.

اینگیبورگ گریسله، رئیس کمیته کنترول بودجه در پارلمان اروپا می گوید: «کشورهایی که از قانون اروپایی پیروی نمی کنند و یا کشورهای که به اندازه کافی در پذیرش و یا ثبت نام پناهجویان سهم نمی گیرند، بودجه شان باید حذف شود.» چنین لحنی با این شدت تا حال در بروکسل سابقه نداشته است.

Ingeborg Gräßle / EU-Parlament / CDU / EVP

اینگیبورگ گریسله، رئیس کمیته کنترول بودجه در پارلمان اروپا

تهدیدهای میان خالی


از نظر قانونی وضاحت در این مورد وجود دارد: یعنی در معاهدات اتحادیه اروپا مقراراتی وجود ندارد که حذف کمک های مالی اتحادیه اروپا به کشورهای عضواش را پیش بینی کرده باشد. به همین دلیل ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در روز های اخیر بار دیگر به این موضوع اشارت نمود. او گفته است که ممکن نیست که بودجه کشورهای عضو لغو گردد.

تا به حال: قبل از اینکه بحران پناهندگان اتحادیه اروپا را به یک شکل بی سابقه در آزمون قرار داده باشد. قبل از اینکه کشورهای اروپای شرقی در اجلاس عمومی رای عدم اعتماد بدست آوردند. قبل از اینکه یک سهمیه اجباری، که بر اساس آن هر کشور اتحادیه اروپا باید پناهجویان را بپذیرد، شکست خورد. قبل از اینکه پولند، مجارستان و همچنین جمهوری چک و یا سلواکی به وضوح از اجرای تصمیم اتحادیه اروپا بطور گسترده سر باز زدند.

نتیجه: تقسیم پناهجویان تا کنون تنها بر روی کاغذ وجود دارد و اروپا شدیداً تحت فشار قرار گرفته است که اگر ترکیه از تطبیق توافقنامه سرباز زند، بعداً چه خواهد شد؟ از این ناحیه نیز بحث ها در اروپا در قبال تعیین سهمیه شدت می گیرد.

همبستگی در مقابل پول

نه تنها محافظه کاران در اتحادیه اروپا در قبال حذف بودجه کشور های که از پذیرش پناهجویان خوداری می کنند، سر وصدا بلند کرده اند بلکه لیبرال ها نیز بطور آشکارا این بحث را براه انداخته اند که چگونه می توان کشورهای که از اجرای تصامیم اتحادیه خوداری می کنند، مجازات کرد. الکساندر گراف لامبسدورف یکی از این لیبرال ها و معاون رئیس پارلمان اتحادیه اروپا گفته است که بررسی چارچوب مالی چندین ساله اتحادیه اروپا می تواند یک امکان باشد. او در ادامه گفته است که "در سه سال آینده در بودجه سالانه بروکسل باید اصلاحات به میان آید."

گراف لامبسدورف همچنین طرفدار وارد کردن فشار سیاسی از جانب آلمان است. "حکومت آلمان در حال حاضر در جریان بررسی برنامه ریزی شده بودجه اتحادیه اروپا در خزان سال روان میلادی باید تلاش کند تا کشورهای که پول خالص دریافت می کنند مانند پولند و مجارستان در مسأله پناهجویان نیز همبستگی شان را با اتحادیه اروپا حفظ کنند و به ارزش های اروپایی احترام قایل شوند. لیبرال ها به این نظر اند که این نوع برخورد یک آزمایش است و راه حلی است که تا حال تست نشده است. اما برای پارلمان اروپا هم چنین یک انکشاف تاسف آور است.

حرکت به سمت تحریم های موثر

مشکل را بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا در ماهیت تحریم ها برای کشور های عضو می بینند: یک سخنگوی پارلمان اتحادیه اروپا می گوید که در صورت عدم تطبیق تصامیم اتحادیه، کمیسیون اتحادیه اروپا می تواند جریمه تحمیل کند. این یک برخورد کلاسیک است. در بدترین حالت، حق رای باید حذف شود. اما "هیچ راه حل وسطی" در نظر گرفته نشده است. انتقاد وجود دارد که همیشه باید بین به اصطلاح "سوزن و یا بمب اتمی" انتخاب کرد.

به همین دلیل گریسله خواستار اصلاحات در بودجه اتحادیه اروپا است. او می گوید: «بودجه اتحادیه اروپا باید از بنیاد کاملا جدید اصلاح گردد و شرایط سخت تر برای پرداخت پول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی دست گرفته شود." بحث ها پیرامون تحریم های موثر در بروکسل چیز تازه نیست. اما این بار به طورغیرعادی به وضاحت در این مورد بحث صورت می گیرد.

DW.COM

مطالب مرتبط