مأموریت خطرناک اما ضروری اردوی آلمان در مالی | آلمان و جهان | DW | 27.01.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مأموریت خطرناک اما ضروری اردوی آلمان در مالی

مأموریت نیروهای اردوی فدرال آلمان در مالی، بزرگترین، دشوارترین و خطرناک ترین مأموریت این نیروها در خارج از این کشور می باشد. پارلمان فدرال آلمان توظیف و فرستادن نیروهای بیشتر اردوی این کشور به مالی را تصویب کرد.

نیروهای اردوی آلمان در چوکات مأموریت سازمان ملل موسوم به "مینوسما" در مالی حضور دارند. در کنار مأموریت این نیروها همچنان سربازان کلاه آبی سازمان ملل نیز در مالی حضور دارند که از دیر زمانی همچنان یکی از اهداف گروه های تروریست افراطی را می سازند. به گفته پاول مـِلی کارشناس مالی از کشور بریتانیا، "با توجه به رقم قربانیان، در حال حاضر مأموریت در مالی از خطرناک ترین مأموریت ها به شمار رفته و تا حدود ۱۰۰۰ سرباز آلمانی که در این کشور توظیف می شوند، نیز با تهدیدهای شدیدی مواجه خواهند بود." تا اکنون حد نهایی رقم سربازان آلمان در مالی به ۶۵۰ سرباز تعیین گردیده بود. قرار است در کنار فرستادن نیروهای اضافی به این کشور، همچنان هشت فروند هلیکوپتر نیز به مالی ارسال گردند.

در اجلاس تصمیم گیری بر سر فرستادن سربازان بیشتر به مالی، همچنان سخنرانان احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان نیز در پارلمان فدرال این کشور بر خطرناک بودن این مأموریت اشاره کردند.

حزب چپ آلمان با افزایش سربازان آلمان در مالی مخالفت کرد

بحران مالی از سال ۲۰۱۲ به اینسو ادامه دارد. پس از شورش قوم طوارق در مالی، جنگجویان و گروه های اسلامگرا کنترول بخش هایی از این کشور را در دست گرفتند. نیروهای اردوی فرانسه پیشرویی خود را تا باماکو پایتخت این کشور ادامه داده و در همانجا متوقف شدند. نیروهای تحت مأموریت سازمان ملل مسئولیت نظارت بر تطبیق پیمان صلح میان حکومت و شماری از گروه های جنگجو را به دوش گرفت. افزون بر این حمایت از اهالی غیرنظامی این کشور در برابر گروه های مسلح که به ویژه در شمال مالی فعالیت دارند، نیز مطرح گردید.

با آنهم حزب چپ آلمان به عنوان تنها جناح در پارلمان فدرال آلمان با افزایش تعداد نیروهای آلمان در مالی مخالفت کرده و آن را رد نموده است.

نیما مواسات‌، سیاستمدار امور انکشافی از حزب چپ آلمان فرستادن سربازان بیشتر به مالی را با مأموریت نیروهای آلمان در افغانستان مقایسه کرد و گفت: "مثل افغانستان که نیروهای آلمان را گام به گام برای عملیات جنگی فرستادید". او افزود که برای مبارزه با فقر و اسلامگرایی "باید با عوامل اجتماعی ترور در جامعه مبارزه صورت گیرد."

اما در مخالفت با اظهارات مواسات، خانم انگنیشکا بورگر سیاستمدار امور دفاعی از حزب سبزهای این کشور گفت: "مقایسه این ماموریت با مأموریت افغانستان غلط است". زیرا به گفته او نمی توان یک مأموریت صلح با ماموریت جنگی اشتباه گرفت.

قرار است همین امروز جمعه نخستین هلیکوپتر نیروهای آلمان به مالی فرستاده شود. بقیه نیروها و هلیکوپترهای این کشور در هفته های آینده به مالی فرستاده می شوند.

دانیل پیلتس/ ن. ف.

DW.COM