قرضه دهندگان پرداخت کمک مالی به یونان را به تعویق انداخته اند | آلمان و جهان | DW | 27.10.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قرضه دهندگان پرداخت کمک مالی به یونان را به تعویق انداخته اند

قرضه دهندگان اکنون پرداخت قسط آینده کمک مالی به یونان را با ذکر این که آتن پیاده ساختن اصلاحات را بسیار بطی انجام می دهد به تعویق انداخته اند. این تعویق احتمالاً منجر به تاخیر بیشتر می گردد.

طبق گزارشی که روزنامه آلمانی "زود دویچه سایتونگ" روز سه شنبه انتشار داده است، قرضه دهندگان می گویند که آتن احتمالاً تا ماه آینده باید انتظار بکشد تا قسط متعلق به ماه اکتوبر پرداخت شود.

این روزنامه از قول یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نقل نموده که گفته است: «پرداخت نخستین دور 3 میلیون یوروی باقیمانده از نخستین قسط برای ماه اکتوبر به تاخیر انداخته شده است».

این گزارش می گوید که یونان از جمله 48 مورد اصلاحات "اساسی" که توسط قرضه دهندگان در بدل پرداخت سوم بسته نجات بین المللی تقاضا شده بود، فقط 14 مورد آن را تصویب کرده است که به ارزش 48 میلیارد یورو می رسد.

روزنامه می گوید که به تعویق افتادن پرداخت ها، با گفتگو در مورد اصلاحات در سیستم بانکی و مالی یونان که قبلاً از میعاد تعیین شده عقب مانده است، احتمالاً به مشکلات دیگری منجر خواهد شد.

بحران قرضه های خراب

"زود دویچه سایتونگ" گفته است که مشکل عمده ای که بانک های یونان با آن رو به رو می باشند، ناتوانی بسیاری از مالکان خانه ها برای پرداخت قرضه های شان است که تخمیناً 320 هزار نفر نتوانسته اند قرضه های شان را به موقع بپردازند.

این روزنامه می نویسد که طبق گزارش رسانه های یونانی، هرگاه قرضه دهندگان بین المللی موفق به نرم ساختن تدابیر برای حفظ ساکنان اصلی آن شوند، از هر ده خانوار، هشت تای آن ها با خلع ملکیت مواجه خواهند شد.

اما الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان وعده نموده است که به حفاظت از مالکان مقروض آن خانه ها ادامه می دهد.

یونان صرف تا پایان امسال وقت دارد تا ساختار بانک ها را مطابق به خطوط رهنمای جدید اروپایی تجدید کند که اجازه می دهد در صورت نبودن وسیله دیگر، سپرده های بانکی بالغ بر بیش از 100 هزار یورو، برای احیای موسسات مالی به کار گرفته شود. روزنامه می نویسد که این تدبیری است که بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط را به ورشکستگی می کشاند.

DW.COM