1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قدردانی وزیر خارجه آلمان از معترضان مخالف کودتا در ترکیه

اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان در مقاومت مردم علیه کودتاچیان در ترکیه، پیام و نشانه قوی از دموکراسی نیز می بیند. او همزمان تاکید کرد که آرامی دوباره وضعیت، برای روابط آلمان و ترکیه نیز مهم است.

فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان در ارتباط با کودتای ناموفق در ترکیه گفت که او "تحت تاثیر واکنش قاطعانه احزابی که در پارلمان ترکیه نمایندگی می کنند، قرار گرفته است" که جمعه شب "بلافاصله از ارزش های دموکراتیک حمایت کردند".

وزیر خارجه آلمان بعد از شکست کودتای نظامی علیه رئیس جمهور طیب اردوغان، به ویژه از شجاعت هزاران تظاهرکننده تمجید کرد. این سیاستمدار از حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با روزنامه "بیلد ام زونتاگ" توضیح داد و گفت که این پیام و نشان از تجمعات خودجوش بسیاری از ترکها ناشی می شود که "خود را در برابر تانک ها سپر کردند".

اشتاینمایر حالا خواهان پایان خشونت در ترکیه شده و گفت: «در قدم اول مساله بر سر این است که از خونریزی بیشتر جلوگیری شود و کشور با حفظ قواعد دموکراتیک و دولت قانونمدار، بار دیگر آرامش یابد».

او تاکید کرد که ترکیه باید بار دیگر به نظم و ثبات برگردد. زیرا تمام منطقه "از نظر سیاست داخلی به یک ترکیه با ثبات و دموکراتیک" وابسته است.

گونتر اوتینگر، سیاستمدار آلمان و کمیسار اتحادیه اروپا به حکومت ترکیه گوشزد کرد که حقوق بنیادین دموکراتیک را بعد از کوتای ناکام بازهم محدود نسازد. او تاکید کرد، اگر اردوغان از این شکست در راستایی استفاده کند که حقوق بنیادین را محدود سازد، در این صورت او خود را از ارزش هایی که اتحادیه اروپا و ناتو از آنها نمایندگی می کند، دور می سازد.

"روابط تنگ صمیمی و انسانی"

اشتاینمایر در این گفتگو افزود که آرامش وضعیت برای روابط میان ترکیه و آلمان نیز مهم است زیرا "به ندرت کشوری دیگری وجود دارد که ما را با این کشور با چنین روابط تنگ صمیمانه و انسانی پیوند می دهد".

او افزود که در زمان حاضر تنها 200 هزار توریست آلمانی در ترکیه به سر می برند و به این دلیل "ما هرچه بیشتر آرزو می کنیم که دوران کودتاهای نظامی در ترکیه بالاخره پایان یافته و انسان ها آزادانه و به صورت دموکراتیک درباره آینده کشورش شان تصمیم بگیرند".

اشتاینمایر انتظار مجازات کودتاچیان را دارد. او در این مورد گفت: «من به این نظر هستم که اشخاص مسئول کودتا باید روی پیامدهای حقوقی حساب کنند».

او افزود که "اما حکومت آلمان فدرال همواره تاکید کرده است که ما به حفظ دولت قانونمدار در ترکیه اهمیت بزرگی قایل هستیم. این امر حالا نیز اعتبار دارد".

DW.COM