قدرت های جهانی تهیه تسلیحات به حکومت جدید لیبیا را تصویب کردند | آلمان و جهان | DW | 17.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قدرت های جهانی تهیه تسلیحات به حکومت جدید لیبیا را تصویب کردند

ایالات متحده امریکا و سایر قدرت های جهانی گفته اند که حاضر اند تا برای حکومت جدید وحدت ملی لیبیا سلاح تهیه کنند. غرب می خواهد حکومت را در جنگ علیه جهادگرایان تحکیم بخشد و از سرازیر شدن مهاجران جلو گیری کند.

قدرت های بزرگ جهان که روز دوشنبه در ویانا اجلاس کردند، گفته اند که آماده اند تا تحریم ملل متحد در مورد ارسال سلاح برای حکومت وحدت ملی لیبیا را رفع کنند تا حکومت را در اعمال کنترول این دولت نفت خیز دچار اغتشاش در شمال افریقا کمک کنند.

غرب و کشورهای همسایه لیبیا امیدوار اند که این حکومت جدید مورد پشتیبانی ملل متحد قادر گردد "دولت اسلامی" یا داعش را بیرون براند و از سرازیر شدن مهاجرانی جلوگیری کند که از طریق بحیره مدیترانه به اروپا می آیند.

فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان فدرال ضمن جمع بندی موضوعاتی که فراروی این نشست دیپلومات های ارشد 21 کشور قرار دارد، گفت: «مسأله کلیدی این است که آیا لیبیا جایی برای تروریسم، باندهای جنایتکار قاچاق انسان و گسترش بی ثباتی می ماند و یا اینکه ما قادریم همراه با حکومت وحدت ملی، ثبات را برگردانیم.»

وزرای خارجه در یک اعلامیه مشترک گفته اند که آن ها «حاضر اند به تقاضا های حکومت لیبیا برای آموزش دادن و تجهیز نیروهای حکومتی پاسخ بگویند.»

این مصوبه که شامل همه پنج عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد می شود، اطمینان می دهد که لیبیا از تحریم های وضع شده توسط ملل متحد در سال 2011 برای این حکومت وحدت ملی جدید معاف می گردد. هیچ رفع تحریم تسلیحات شامل سایر گروه های مسلح در این کشور نمی شود.

تصمیم توام با احتمال خطر

قدرت های بین المللی با حمایت شان از حکومت جدید، لیبیایی ها را ترغیب می کنند تا بر اختلافات شان فایق آیند. با اینهم در این تصمیم برای رفع قسمی تحریم اسلحه احتمال خطر وجود دارد.

نگرانی از آن وجود دارد که آیا حکومت وحدت ملی جدید قادر خواهد بود تا این اسلحه را از دسترسی افراطی ها و جماعت های کثیر ملیشه ها و همچنان تخطی بالقوه حقوق بشر به دور نگهدارد.

Österreich Wien Libyen Gespräche

هدف غرب تقویت حکومت جدید لیبیا در مبارزه علیه داعش و جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین است

حکومت جدید وحدت ملی مورد حمایت ملل متحد به رهبری فائض السراج در شهر غربی طرابلس در پایان ماه مارچ تشکیل شد تا به اغتشاشی پایان دهد که در نتیجه شورش مورد حمایت ناتو به منظور سرنگونی معمر القذافی فرمانروای این کشور به وجود آمده بود.

حکومت وحدت ملی صرف یک کنترول ضعیف بر این دولت ورشکسته دارد که سرشار از گروهای مسلح رقیب است. این حکومت حمایت اداره طرابلس را به دست آورده است، اما حمایت پارلمان رقیب در شهر شرقی تبروک را ندارد.

بیش از یک سال می شود که دو اداره رقیب با همدیگر می جنگند. خلأ قدرت در این کشور گروه خودخوانده "دولت اسلامی" یا داعش را قادر گردانید تا برایش یک ساحه تحت کنترول در اطراف شهر مرکزی ساحلی سرت به وجود آورد. سازمان های استخباراتی غربی حدس می زنند که در آنجا داعش حدود 5000 جنگجو دارد. اروپا نگران آن است که "دولت اسلامی" یا داعش می تواند از سرت به آن قاره حملاتی را راه اندازی کند.

سراج رئیس حکومت وحدت ملی گفته است: «اوضاع لیبیا نهایت خراب است. من بسیار با صراحت می گویم که از نگاه اقتصادی، مالی و امنیتی چنین است. چنین وضعیتی ایجاب همکاری همه جناح را می نماید.»

سراج گفت که او درخواستی را به قدرت های جهانی برای «کمک به آموزش و تجهیز نیروهای لیبیا» تقدیم می کند.

جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت، در حالی که کشورش از معاف کردن حکومت وحدت ملی لیبیا از تحریم تسلیحاتی حمایت کرده است، اما این امر «یک توازن ظریف» بود.

او به خبرنگاران گفت: «امروز همه ما از این حقیقت حمایت می کنیم که هرگاه شما یک حکومت مشروع داشته باشید و این حکومت مشروع علیه تروریسم می جنگد، این حکومت مشروع نباید قربانی (تحریم ها) گردد.»

«با ثبات ساختن لیبیا امر کلیدی است»

قدرت های جهانی همچنان برای روی پا ایستاندن این حکومت جدید حاضر اند کمک های بشردوستانه و اقتصادی کنند.

پاولو گینتی لینی، وزیر خارجه ایتالیا که ریاست این اجلاس را داشت گفت: «تامین ثبات لیبیا پاسخ کلیدی به احتمال خطراتی است که وجود دارند و آوردن ثبات در لیبیا نیاز به یک حکومت دارد.»

غرب این فکر را که به لیبیا نیروهای جنگی اعزام گردد، رد نموده است، اما فرانسه و بریتانیا در این کشور نیروهای ویژه و مشاوران دارند. ایالات متحده امریکا نیز نیروهای ویژه در این کشور دارد که اطلاعات جمع آوری می کنند و قدرت هواپیماهای بی سرنشین و نیروی هوایی اش را در این منطقه افزایش می دهد. ایالات متحده امریکا اخیراً یک حمله هوایی را علیه "دولت اسلامی" یا داعش انجام داده است.

لیبیا در سال 2011 پس از آن در اغتشاش فرورفت که ناتو برای کمک به شورشیان در آنجا مداخله کرد و تصمیم به سرنگونی قذافی رهبر طولانی مدت این کشور نمود. سقوط ناگهانی دولت و موجودیت ذخایر گسترده اسلحه آتش رقابت های قبیله یی را در این کشور سرشار از نفت شعله ور ساخت.

DW.COM