قاچاقبر مظنون در حادثه ترافیکی یازده تن را زخمی کرد | مهاجرت به اروپا | DW | 16.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

قاچاقبر مظنون در حادثه ترافیکی یازده تن را زخمی کرد

یک قاچاقبر مظنون حین برخورد با پولیس در منطقه باوریای سفلی در ایالت بایرن آلمان دست به فرار زد. موتر حامل این مظنون در جریان فرار حادثه ترافیکی نموده و یازده تن سرنشین آن زخم برداشتند.

پولیس منطقه باوریای سفلی تائید کرده است که این فرد مظنون همراه با واسطه نقلیه خود دچار حادثه ترافیکی شده که در اثر آن 11 سرنشین آن جراحت سطحی برداشته اند. مقامات پولیس گفته اند که زخمیان این حادثه به شفاخانه منتقل شده اند.

پولیس گفته است که این فرد زمانی که در ناحیه اگنفیلدن با کنترول پولیس برخورد، دست به فرار زد و به سرعت 160 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد که واسطه نقلیه اش در یک چهارراهی منحرف شد.

با این همه فرد مظنون پس از این حادثه موترش را رها نموده و پای پیاده از محل فرار کرده است. گفته می شود که افراد زخمی شده توسط این قاچاقبر به گونه غیرقانونی وارد آلمان شده بودند.

این درحالی است که ادامه مسدود ماندن مسیر بالقان باعث شده است، شمار بیشتر مهاجران برای رسیدن به آلمان به قاچاقبران انسان پول بیشتر بپردازند.

چند ماه بعد از مسدود شدن مسیر بالقان، شمار قاچاقبران انسان در مرز ایالت بایرن آلمان با اتریش بار دیگر افزایش یافته است.

از سوی هم در جریان بازرسی های پولیس همواره شمار بیشتر قاچاقبران انسان دستگیر می شوند. برای جلوگیری از فعالیت قاچاقبران، پولیس آلمان فدرال همراه با پولیس ایالات از چندی به این سو به صورت فزاینده گذرگاه های مرزی همه شاهراه ها و سرک های ایالات را نیز کنترول می کنند.

DW.COM