1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

فرصت های شغلی بیشتر در بخش پرستاری برای پناهجویان در آلمان

وزارت صحت آلمان فدرال در نظر دارد برای پناهجویان در بخش های پرستاری اشتغالزایی کند. این روش می تواند در ادغام پناهجویان در جامعه آلمان نیز موثر واقع گردد.

هیرمن گروهه، وزیر صحت فدرال آلمان می گوید در نظر دارد که پناهجویان را در بخش های پرستاری و مراقبت نیز به کار بگمارد. گروهه در گفتگو با روزنامه "بیلد" امروز به یک شنبه گفت: «من هیچ تردیدی ندارم که که بخش پرستاری برای ادغام پناهجویان مناسب می باشد.»

وزیر صحت فدرال همچنان علاوه نمود که یکی از شرایط استخدام پناهجویان در بخش مراقبت، یادگیری زبان آلمانی تلقی شده و این بخش پذیرای افرادی با داشتن توانایی های مختلف خواهد بود. گروهی گفت: «در بخش پرستاری مشاغل بسیار مختلف با قابلیت های زیاد وجود دارند. فهمیدن زبان آلمانی در سطح بهتر یکی از شرایط اساسی است، چرا که این بخش بیشتر با مراقبت از انسان ها سرو کار دارد.»

وزیر صحت آلمان همچنان بیان داشت که در بسیاری خانه های کهنسالان و بیماران افرادی مصروف فعالیت بوده که سابقه مهاجرت داشته اند. به بیان او "ما می توانیم چیزهای زیادی را از فرهنگ های دیگر بدانیم." او از خانواده های ترکی به عنوان مثال یادآوری نموده که بزرگان شان تا آخرین دقایق زندگی با بستگان خود زندگی می کنند.

باتوجه به هزینه های مراقبت گروهی تاکید کرد که میزان سهم برای پرستاری قانونی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ همچنان پایدار باقی خواهد ماند. او همچنان اضافه نمود که آنان در صدد ارزیابی امکانات به منظور بیمه اضافی برای شهروندان نیز می باشند. گروهی گفت: «برای بیشتر مردم حتی جوانان می تواند بیمه مراقبت در کهنسالی نیز موثر باشد، به ویژه آن که این مبلغ از طرف دولت تامین شود».

AFP/ AJ-RSH

DW.COM