فابریکه چرم هرات خواستار تولید بوت برای نظامیان افغان است | همه مطالب | DW | 09.06.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

فابریکه چرم هرات خواستار تولید بوت برای نظامیان افغان است

اولین فابریکه تولید و پروسس چرم در افغانستان، از حکومت می خواهد که برای حمایت از این صنعت و به کار گماشته شدن کارگران بیشتر، قرارداد تولید بوت و دیگر ابزارهای چرمی نظامیان افغان را به آنها بدهد.