1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

عفو بین الملل از لیبیا به خاطر بدرفتاری با مهاجران انتقاد کرد

سازمان عفو بین الملل از آوارگانی که از طریق بحیره مدیترانه به ایتالیا آمده اند، تحقیق کرده است و می گوید که اتحادیه اروپا باید درباره همکاری با لیبیا به منظور محدودیت سرازیری آوارگان دوباره فکر کند.

این گزارش با تحقیق یک تیم عفو بین الملل از ۹۰ آواره در ایتالیا به دست آمده است. این سازمان حامی حقوق بشر بر پایه این گزارش گارد ساحلی لیبیا را به خشونت بدون دلیل علیه آوارگان و مهاجران متهم کرد.

براین اساس دست کم ۲۰ تن از این آوارگان گزارش داده اند که مهاجران و آوارگانی که در بحیره مدیترانه توسط گارد ساحلی لیبیا گرفتار شده اند، مورد لت و کوب قرار گرفته اند و به سوی آن ها تیراندازی شده است.

در ادامه گزارش این سازمان حامی حقوق بشر آمده است که بسیاری از این آوارگان به مراکز بازداشت در لیبیا انتقال داده شده و آن جا در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار داشته اند.

مگدالنا مُغرابی، کارشناس سازمان عفو بین الملل گفت: «اتحادیه اروپا با تعقیب پلان های کنونی اش برای همکاری نزدیک تر با لیبیا به این خطر دامن می زند که آن ها بیشتر به تخطی از موازین حقوق بشر تشویق شوند».

این آوارگان که در بحیره مدیترانه نجات داده شده اند، ممکن است به یک مرکز بازداشت در لیبیا انتقال داده شوند.

این آوارگان که در بحیره مدیترانه نجات داده شده اند، ممکن است به یک مرکز بازداشت در لیبیا انتقال داده شوند.

سیاست پاداش و تنبیه

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد براساس الگوی توافقنامه تصویب شده با ترکیه جهت محدودیت سرازیری آوارگان، با چندین کشور در خاورمیانه و افریقا از جمله لیبیا به توافق های مشابه ای برسد.

اتحادیه اروپا در آغاز این ماه از وجود چنین مسوده ای خبر داد. براساس اطلاعات دیمیتریس اَوراموپولوس، کمیسار مهاجرت اروپا، هدف از تلاش برای تصویب چنین توافقاتی، پس گرفتن مهاجران غیرقانونی توسط طرف مقابل، مبارزه با قاچاقبران انسان و محافظت از مرزها است.

اتحادیه اروپا می خواهد کشورهایی را که حاضر به همکاری هستند، با کمک های مالی تشویق کند و شرکایی را که همکاری نمی کنند، در بخش های توسعه و روابط تجاری تحت فشار قرار دهد.

DW.COM