عفو بین الملل از سیاست اتحادیۀ اروپا در قبال پناهجویان انتقاد می کند | مهاجرت به اروپا | DW | 17.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

عفو بین الملل از سیاست اتحادیۀ اروپا در قبال پناهجویان انتقاد می کند

موج پناهجویان اروپا را با چالش بزرگی روبرو ساخته است. این مسأله را سازمان عفو بین الملل نیز درک می کند، با آنهم حامیان حقوق بشر هشدار می دهند که با دیوار کشیدن و بستن مرز ها مشکل حل نمی شود.

امنیستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل سیاست دیوار کشیدن مرز ها در برابر پناهجویان از سوی اتحادیۀ اروپا را مورد انتقاد قرار می دهد. در یک گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که با "قلعه ساختن اروپا" موج پناهجویان متوقف نمی گردد، بلکه چنین چیزی حقوق بشری این پناهجویان را پامال می سازد. در این گزارش گفته شده است که اتحادیۀ اروپا با ایجاد موانع و "سیاست دیوار کشیدن مرزها" زندگی مهاجران را به خطر می اندازد.

عفو بین الملل در گزارش اش همچنان یادآور شده است که "بحران جهانی پناهجویان یک چالش عظیم را برای اتحادیۀ اروپا ایجاد کرده است، اما چنین چیزی به هیچ وجه یک تهدید حیاتی نیست". امنیستی انترنشنل علاوه بر آن تقاضا کرده است که اروپا باید مسیر های قانونی و مطمینی را باز کند و همچنان یکجا شدن خانواده های مهاجر را اجازه بدهد. به قول این سازمان اروپا به جای آن بیشتر از ۲۳۵ کیلومتر را دیوار حایل کشیده است که ۱۷۵ میلیون یورو خرج برداشته است. تنها یک دیوار سیم خاردار به طول ۱۷۵ کیلومتر در مرز میان مجارستان و صربستان کشیده شده است و ۳۰ کیلومتر دیگر در مرز بلغاریا و ترکیه با دیوار سیمی مسدود گردیده است. زلمین چالشکان رئیس ادارۀ عفو بین الملل آلمان می گوید: "در جایی که دیوار سیمی ایجاد شده است، در آنجا تخطی از حقوق بشر نیز صورت می گیرد، و این دیوار ها سبب هرج و مرج ها و اوضاع آشفته نیز می شود".

تنها مسیر موج پناهجویان تغییر داده شده است

سازمان عفو بین الملل تأکید می کند: "این دیوار ها به جای اینکه مانع ادامۀ سفر انسان ها شوند، تنها مسیر موج پناهجویان را منحرف ساخته و این مسیر را چه از طریق زمینی و چه هم از راه های بسیار خطرناک تر آبی تغییر داده است". به قول این سازمان تنها تا تأریخ ۱۰ نوامبر امسال حدود ۳۵۰۰ انسان در آب های مدیترانه جان خود را از دست داده اند.

سازمان عفو بین الملل اتحادیۀ اروپا را اولتر از همه متهم می سازد که کشور های مانند ترکیه و مراکش را مختار ساخته است تا در مرز های خود شان مانع ادامۀ سفر پناهجویان به سوی اروپا شوند. این سازمان می گوید: "ترکیه مهاجرین و پناهجویان را بدون حق داشتن یک وکیل مدافع بازداشت می کند و پناهجویان را به گونۀ اجباری به سوریه و عراق برمیگرداند". عفو بین الملل این عمل را یک تخطی آشکار از حقوق بین المللی می خواند.

DW.COM