صلیب سرخ جهانی کدام بهبودی در اوضاع افغانستان نمی بیند | افغانستان | DW | 12.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

صلیب سرخ جهانی کدام بهبودی در اوضاع افغانستان نمی بیند

دبیرکل کمیته بین المللی صلیب سرخ ، برعکس نیروهای آیساف زیرفرماندهی ناتو در اوضاع امنیتی افغانستان کدام بهبودی نمی بیند. ازنگاه او مردم عادی افغانستان دراین اوضاع با مشکلات روبه رو می باشند.

به روز سه شنبه دبیرکل کمیته بین المللی صلیب سرخ در دهلی جدید گفته است: صلیب سرخ برعکس نیروهای کمک به حفظ امنیت زیرفرماندهی ناتو در افغانستان (آیساف) کدام بهبودی در اوضاع امنیتی نمی بیند.

یویس داکورد گفته است: در محاکمه اوضاع " ما خود را از ناتو کنار می کشیم». او افزوده است:« هنگامیکه شش ماه اخیر درنظر گرفته شود، طبعاً می توان لحظه ای را یافت که اوضاع بهتر است. اما درکل ما فکر می کنیم که اوضاع برای مردم افغانستان دشوار است واین چیزی است که باید بدان پرداخت».

پا های مصنوعی برای معیوبان جنگی بزرگترین کمکی است که صلیب سرخ عرضه می کند

پا های مصنوعی برای معیوبان جنگی بزرگترین کمکی است که صلیب سرخ عرضه می کند

داکورد در پایتخت هندوستان گفت: برای مددگاران ، دسترسی مستقیم به مردم نسبت به یک سال پیش مشکل تر گردیده است. او افزود:« بگذارید امیدوار باشیم که اوضاع بهتر از آنچه انکشاف می یابد که ما انتظار داریم. اما اوقات دشواری را در پیشرو داریم».

یویس داکورد از این ابراز نگرانی نمود که با بیرون رفتن نیروهای جنگی ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 ، کمک های بین المللی به مردم افغانستان بخشکند. او گفت:« خطر واقعی آن وجود دارد که دراین وقت دیگر کدام کمکی برای افغانستان وجود نداشته باشد. واین کشور به کمک ضرورت دارد».

آیساف دوهفته پیش به ارتکاب اشتباه در ارائه آن آماری اعتراف نمود که درسال گذشته حکایت از کاهش حملات طالبان داشت. آیساف تا هنوز هم برآن ارزیابی از اوضاع برمبنای ارقام اشتباه آمیز ایستادگی می کند که اوضاع در افغانستان بهبود یافته است.

DW.COM