1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

شمار مهاجرین تازه وارد به جزایر یونان رو به افزایش است

شمار مهاجرینی که از ترکیه به یونان می آیند، رو به افزایش است. در سه روز اخیر به صورت غیر معمول شمار زیادی از مهاجرین با قایق ها به جزایر یونان واقع در شرق دریای اژه رسیده اند.

طوری که هیئت بحران مهاجرت یونان در آتن گزارش داده است، از روز صبح جمعه تا صبح دوشنبه ۴۴۳ نفر به جزایر یونان رسیده اند. در دو هفته نخستین ماه جاری، روزانه حد اوسط حدود ۳۵ تن به صورت غیر قانونی از سواحل ترکیه به یونان رسیده اند. تنها شب شنبه ۱۹۳ مهاجر از سواحل ترکیه به جزایر یونان رسیدند.

چنانچه از حلقات گارد ساحلی نقل شده، افزایش آمدن مهاجرین در حال حاضر با وضع خوب آب و هوا در دریای اژه ارتباط دارد.

در آتن با نگرانی، ورود شمار مهاجرین جدید مورد توجه قرار می گیرد. سیاستمداران ترکیه در روزهای اخیر مکرراً توافقنامه مهاجرت میان این کشور و اتحادیه اروپا را زیر سوال برنده اند. این توافقنامه دقیقاً یک سال پیش اجرایی شد.

براساس این توافقنامه، مهاجرینی که به طور غیرقانونی به جزایر یونان وارد می شوند، باید دوباره به ترکیه برگشت داده شوند، در صورتی که تقاضاهای پناهندگی آنها در یونان رد شود.

در حال حاضر در جزایر یونانی ۱۴ هزار و ۳۰۰ مهاجر در وضعیت ناگوار به سر می برند که اکثر آنها در جزایر خیوس و لسبوس گیرمانده اند. جمعاً حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ مهاجر در یونان به سر می برند.

dpa/hm