1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

شرکت ۶۶۰۰ پناهجو در کورس زبان برای تحصیل دانشگاهی در آلمان

طبق گزارش وزارت تحصیلات آلمان در سال گذشته در سطح عمومی این کشور ۶۶۰۰ پناهجو در موسسات تحصیلات عالی آلمان در کورس های زبان برای آمادگی تحصیل در دانشگاه شرکت کرده اند.

این برنامه زیر عنوان «انترا» یاد می شود که اداره مبادلات اکادمیک آلمان (DAAD) به سفارش وزارت تحصیلات آن را به پیش می بر  و هدف آن آمادگی تحصیلات دانشگاهی برای آن پناهجویانی است که واجد شرایط ورود به دانشگاه اند و یا آموزشهای مقدماتی در این زمینه را سپری کرده اند.

طبق این گزارش ۱۷۲ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی مورد تحقیق قرار گرفته اند که در سطح کشوری در برنامه "انتگرا" یا ادغام پناهجویان به تحصیلات عالی سهم داشته اند. به اساس این تحقیقات ۵۹۵ نفر در کورس ها برای موسسات تحصیلات عالی و ۵۶۴۵  نفر درکورس های دانشگاه ها شرکت کرده اند. یعنی ۶۵ درصد برای دانشگاه ها و ۳۳ درصد برای موسسات تحصیلات عالی بوده اند. بیشترین گروه پناهجویانی که مورد حمایت قرار گرفته اند، سوریایی ها می باشند که ۷۶ درصد را تشکیل می دهند و به دنبال آن افغان ها و ایرانی ها قرار دارند که هر یک ۶ در صد را تشکیل می دهند و عراقی ها ۳ درصد سهم داشته اند.

وزارت تحصیلات فدرال آلمان از یک سال به اینسو از پناهجویانی حمایت می کند که می خواهند به تحصیل بپردازند. برای این منظور اکمال کورس های آلمانی برای مقاصد دانشگاهی، کورس های اختصاصی جهت توسعه تحصیلات و همچنان شهادتنامه های دست داشته برای ارزیابی، آزمایش ها برای دانستن قابلیت تحصیل و تلاش داوطلبانه یا افتخاری دانشجویان برای کمک به پناهجویانی لازم است که مشتاق تحصیل اند. برای این هدف وزارت معارف تا سال ۲۰۱۹میلادی ۱۰۰ میلیون یورو را در اختیار قرار داده است. طبق این گزارش تعداد مجموعی پناهجویانی که می خواهند تحصیل بکنند تا کنون تعیین نشده است، چون موسسات تحصیلات عالی موضوع پناهجویان را مطرح نکرده اند.

از آرشیف دویچه وله دری

rr/af (KNA)

DW.COM