1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

شاگردانی با پیشینه مهاجرت در آلمان؛ شانس‌ها و دشواری‌ها

دانش آموزان با پیشینه مهاجرت در آلمان به ندرت سند فراغت با خود دارند. اما شمار زیادی از اطفال و نوجوانان مهاجر توانسته اند بعد از مدتی سند آموزشی در آلمان به دست بیاورند. اما چه کسی در جمع مهاجران قرار می گیرد؟

آلمان یک کشور مهاجرپذیر است، بیش از ۱۷ میلیون نفر در این کشور پس زمینه مهاجرت دارند. این امر در صنف های درسی مکاتب آلمان منعکس شده است. در سال ۲۰۱۵ یک سوم از دانش آموزان یا خارجی بوده اند و یا هم پدر و مادر یا پدرکلان و مادرکلان شان ریشه خارجی داشته اند.

این آمار از سوی اداره فدرال احصائیه در ویسبادن آلمان منتشر گردیده است. این اداره از بیش از ده سال به این طرف آمار افرادی را که خود در آلمان تولد نشده اند و یا که اجداد شان در مهاجرت به دنیا آمده اند، مشخص می کند. برای این سرشماری در سال ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۰ هزار نفر سوال گردیده اند که یک درصد از نزدیک به ۸۲ میلیون جمعیت آلمان را می سازند.

تعریف "سابقه مهاجرت"؟

"مهاجران" در آلمان یک گروه همگون نیستند. همچنین این را می توان با نظر انداختن به صنف های درسی مکاتب آلمان شاهد بود.

بسیاری از دانش آموزان با پیشینه مهاجرت احتمالا خود را به عنوان "مهاجر" نمی شناسند. ۶۹ درصد از جوانانی که در آلمان متولد شده اند، از روز تولد یک شهروند آلمان به حساب می آیند. بر اساس تعریف اداره فدرال احصائیه، یک فرد زمانی «پیشینه مهاجرت» دارد که «خودش و یا حتی حداقل یکی از والدین اش با تولد در آلمان تابعیت این کشور را به دست نیاورده باشد.»


فرصت و شکست با هم نزدیک هستند

از نظر آماری، افرادی با پیشینه مهاجرت موفقیت کمتر تعلیمی و تحصیلی در آلمان دارند. از هر ۱۰ نفر  یک نفر از آنها حتی شهادتنامه مکتب عمومی را ندارد، در حالی که در بین افرادی بدون پیشینه مهاجرت این رقم ۵۰ درصد است. به هر اندازه که به طبقه بالاتر یا صنف های بالاتر در سیستم مکاتب آلمانی نظر انداخته شود، به همان اندازه دانش آموزان پیشینه مهاجرت کمتر می شوند. در مکاتب ابتدایی در سال ۲۰۱۵، ۳۶ درصد، و در مکاتب عالی تنها ۲۶ درصد از دانش آموزان با پیشینه مهاجرت بوده اند. همچنین این رقم نسبت به نوع مکاتب در آلمان مختلف است: در مکاتب متوسطه، بیشتر جوانان با پیشینه مهاجرت اند نسبت به مکاتب عالی.

با این حال، آمار نشان می دهند که چگونه شکست و فرصت ها نزدیک به هم قرار دارند و اینکه پیشینه فرد در نظام آموزشی و پرورشی آلمان منشاء موفقیت بوده نمی تواند. یک پنجم آنهایی که به آلمان مهاجرت کرده اند شهادتنامه مکتب نداشته اند، اما یک سوم آنها موفق به کسب سند فراغت مکتب شده اند. کسی که به آلمان مهاجرت کرده است، چه تابعیت آلمان یا کدام کشور خارجی را داشته است، نسبت به اغلب کسانی که در آلمان تولد شده اند، بیشتر سند فراغت مکتب را به دست آورده اند.

ماکزیمیلیان کوچیک/ ن. ک. الف.

DW.COM