سیر صعودی بیکاری در کشورهای حوزه یورو | آلمان و جهان | DW | 02.04.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سیر صعودی بیکاری در کشورهای حوزه یورو

بیکاری در حوزه پولی یورو به میزان بی سابقه ای رسیده است. این امر شکاف بین بخش شمالی حوزه را که باثبات است وجنوب را که دچار بحران است عمیق تر می گرداند.

صف در برابر اداره کار در مادرید پایتخت اسپانیا

صف در برابر اداره کار در مادرید پایتخت اسپانیا

در ماه فبروری میزان بیکاری در حوزه پولی یورو 12 درصد بود. این مطلب را "یوروستات" یا اداره آمار اروپایی در لوکسمبورگ گزارش داده است. این اداره، افزایش بیکاران را ازماه جنوری به بعد رو به بالا می بیند.

بدین ترتیب در 17 کشور عضو حوزه پولی یورو 19 میلیون مرد و زن بیکار می باشند. در مجموع در اتحادیه اروپا جمعاً 26 میلیون انسان بیکار هستند.

یک واحد پولی و دوجهان

علاوه براین یک ازهم گسیختگی بین شمال و جنوب اروپا که در گیر بحران است دیده می شود. طبق گزارش یوروستات یا اداره آمار اروپایی، در حالی که میزان بیکاری در اتریش 4.8 درصد، در آلمان 5.4 درصد و در لوکسمبورگ 5.5 درصد می باشد، در کشورهای یونان و اسپانیا به بیش از 26 درصد و در پرتگال به 17.5 درصد رسیده است.

تنها در ایتالیا اوضاع اندکی بهترشده است. در این کشور نخستین بار بیکاری در اواسط سال 2012 پایین آمد و اکنون 11.6 درصد می باشد.

جوانان به طور خاص درجنوب اروپا ازاین بحران رنج می برند. ازهر جوانی که پایین تر از 25 سال دارد، یکی آنها بیکار می باشد. کمترین میزان بیکاری جوانان در آلمان وجود دارد که 7.7 درصد است. درکل بیکاری جوانان در حوزه اسعاری یورو 23.9 درصد می باشد که درمقایسه با ماه قبلی اندکی پایین تر است.

اسلوب محاسبه بیکاران در اداره آمار اتحادیه اروپا، از اداره کاریابی آلمان فدرال که مرکز آن در نورنبرگ است، قدری تفاوت دارد. این اداره میزان بیکاران را درماه فبروری 7.4 درصد گفته بود.

DW.COM