سیاف: ناامنی باعث عقب ماندگی می شود | افغانستان | DW | 28.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سیاف: ناامنی باعث عقب ماندگی می شود

عبدالرب رسول سیاف، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با دویچه وله، ناامنی را عامل عقب ماندگی خواند. سیاف اعلام کرد که به سیاست های کرزی تا جایی که به نفع مملکت بوده، ادامه می دهد.

یادداشت: دویچه وله در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتگوی کوتاهی با نامزدان انجام می دهد. در این گفتگو، عین سوال ها از همه نامزدان پرسیده می شود. در زیر گفتگوی پروانه علیزاده، خبرنگار دویچه وله را با عبدالرب رسول سیاف می خوانید.

دویچه وله: در صورتی که شما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوید، طرز کار شما با رییس جمهور کرزی چه تفاوتی خواهد داشت؟

سیاف: «من در این فرصت کوتاه نمی توانم که تمام کارهای گذشته حکومت جناب رئیس صاحب را ارزیابی کنم، منتهی همین قدر گفته می توانم که کارهایی که به سود ملت وبه نفع مردم وکشور تا به حال انجام شده، ما به این کارها ادامه خواهیم داد و کارهایی که در آن اشتباه صورت گرفته وقابل تصحیح وترمیم نیست، ما در مورد رفع اشتباه ودر مورد تصحیح وترمیم آن اقدام خواهیم کرد».

دویچه وله: آیا با ایالات متحده امریکا موافقتنامه امنیتی را امضا می کنید و یا این که شما هم بر شرایطی که آقای کرزی برای امضای این قرارداد گذاشته است، اصرار خواهید کرد؟

سیاف: «خب تیم ما هم یک جزءاز این ملت است. (آنطور که از) نماینده های ملت خواسته شده بود، در این مورد مشوره خود را هم دادند فیصله خود را هم کردند، ما از مشوره وفیصله ملت خود حمایت خواهد کردیم».

دویچه وله: با طالبان در افغانستان چگونه برخورد می کنید؟

سیاف: «صدای ما با طالبان همیشه همین است که به برادری وصلح وهم زیستی تن بدهند و بیایند در پهلوی هم وطن های خود زندگی کنند ودر مشعل منافع دیگران جهد وکوشش خود را صرف نکنند، اما در پهلوی آن تا زمانی که آنها این پیشنهاد را می پذیرند ما از هم وطن های خود از عفت وعزت وحیثیت ملک خود با قاطعیت دفاع خواهد کردیم».

دویچه وله: بزرگترین مشکل افغانستان چیست؟ امنیت، فساد اداری و یا فقر؟

سیاف: «به نظر من اولین مشکلی که باید به رفع آن اقدام شود، مساله ناامنی است، چرا ناامنی است که فقر را به میان می آورد. ناامنی است که عقب ماندگی را به میان می آورد. ناامنی است که زمینه های کاری را برای مردم محدود می سازد. اگر ما (امنیت را آورده) بتوانیم، باز بعدا از آن می توانیم که درباره حاکمیت قانون ودر مورد مبارزه با فساد هم قدمهایی متین واساسی را برداریم».

دویچه وله: برای رفع مشکل ناامنی چه برنامه یی دارید؟

سیاف: «من به این نظر هستم که اگر در این مورد یک پروگرام واضح، تصمیم روشن وصاف ویک اقدام قاطع به میان بیاید. این آوردن امن به کدام ابتکار فوق العاده ضرورت ندارد. منتهی در این فرصت نمی توانیم که ما تفصیل تمام برنامه های خود را پیش روی مردم بیاوریم».

دویچه وله: برای خودکفایی اقتصادی افغانستان مشخصاً چی برنامه ای دارید؟

سیاف: «افغانستان منابع طبیعی سرشاردارد. افغانستان ذخایردست ناخورده دارد. اگرقضیه امنیت حل شود مردم احساس آرامش می کنند. زمینه برای استفاده از منابع وثروت های طبیعی ما مساعد (می شود)، امیدواریم که افغانستان بسیار زود به پای خود ایستاد شود».

دویچه وله: در سیاست خارجی برنامه شما چیست تا از تصادم منافع کشورهای همسایه و خارجی در افغانستان جلوگیری شود؟

سیاف: «ما با تمام کشورهای دنیا می خواهیم روابط دوستانه داشته باشیم واز همسایه ها، ازتمام مردم دنیا ما خواهش می کنیم که به حاکمیت ملی کشور افغانستان ارج بگذارند. خصوصا خصوصا از همسایه ها که بارها این گپ بالا شده، تقاضای ما همین است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. این نه به خیرما است نه به خیر خودشان است. بیایند که برادروار به صفت همسایه های نیک به صفت همسایه های خوب در یک فضای اخوت وبرادری با هم زندگی کنیم. امروز چون تمام دنیا حیثیت یک فامیل را پیدا کرده وتشنج را ازبین این فامیل برداریم».

پروانه علی زاده

مهرنوش انتظاری

DW.COM