1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

سیاست کلچه قندی و شلاق در مورد پناهجویان

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد به موج آمدن مهاجرین از افریقا پایان دهد. فشار و کمک های مالی همزمان باید کشورهای افریقایی را وادار کند که مرز های شان را مسدود کنند و برگشت دادن مهاجرین را دوباره به کشور های شان قبول کنند.

فریدریکا موگرینی مسئول امور خارجی در پارلمان اروپا تقاضا کرد:"ما باید از جایی آغاز کنیم. ما با پیشنهاد مان، مسایل را نمی توانیم تنظیم کنیم ، اما ... راه دیگری برای تغییر جامعه های افریقایی وجود ندارد، غیر از این که ما با آن ها همکاری کنیم."

مهاجرت کنترول شود

در عقب این تقاضا برای آماده کردن زمینه همکاری میان اروپا و کشور های خاورمیانه و افریقا در مورد سیاست در قبال مهاجرین، یک نیازمندی آشکار سیاسی قرار دارد، چنانچه در یک سند کمیسیون اتحادیه اروپا در این ارتباط درج است: "ده ها هزار انسان امروز در لیبیا به سر می برند که در جستجویی راهی به سوی اروپا هستند."

کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل می داند که اعضای اتحادیه اروپا بازهم در زمینه سیاست در قبال مهاجرین چندپارچه هستند و به ندرت آمادگی برای پذیرش مهاجرین در اروپا وجود دارد.

در این میان شمار آمدن مهاجرین جدید دوباره افزایش می یابد و تقریباً بدون استثنا مهاجرین افریقایی با قبول خطر های جانی، از مسیر غربی بحیره مدیترانه قبل از همه به ایتالیا می آیند. اسماعیل گاسپر مارتینس سفیر انگولا در سازمان ملل از بحیره مدیترانه به عنوان قبرستان سخن گفت: "بحیره مدیترانه به یک قبرستان واقعی تبدیل شده است."

فریدریکا موگرینی مسئول امور خارجی در پارلمان اروپا در این باره تاکید کرد:"بگذارید همه توانمندی های مان را متحد کنیم تا در آینده هیچ کسی جانش را در یک فرار از روی ناامیدی از دست ندهد."

Genf EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zu Syrien-Krieg

فریدریکا موگرینی مسئول امور خارجی در پارلمان اروپا

به این دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد با اردن، لبنان، تونس، نایجریا سنیگال، مالی، نیجر، اتوپیا و لیبیا یک توافقنامه همکاری را براساس الگوی توافقنامه میان ترکیه واتحادیه اروپا تصویب کند.

براین اساس قرار است کشور هایی که مرزهای شان را به صورت بهتر کنترول می کنند، مهاجرین غیرقانونی از اروپا را دوباره قبول می کنند و احتمالاً ایجاد کمپ ها برای مهاجرین را می پذیرند، مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت: به این ترتیب اروپا می خواهد به این کشور ها وعده کمک های انکشافی بیشتر و در اختیار قرار دادن شرایط تجاری بهتر را بدهد.

برای تحقق این وعده ها، قرار است امکانات موجود مالی برای کمک های انکشافی و برای سیاست در قبال مهاجرین در افریقا یکجا جمع آوری شود و پرداخت کمک های مالی وابسته به این گردد که کشور های شمال افریقا، شهروندان شان را دوباره قبول کنند که در اتحادیه اروپا حق ماندن ندارند.

و نیز این کمک ها باید با یک برنامه سرمایه گذاری پیوند بخورد تا از انکشاف اقتصادی درکشور های حمایت شود. کمیسیون اتحادیه امیدوار است که در این بخش تا 60 میلیارد یورو جمع آوری شود.

موگرینی مسئول امور خارجی در پارلمان اروپا در این باره گفت: "کشور های افریقایی به زیر ساخت نیاز دارند و ما از این کشور های در بخش رشد اقتصادی شان حمایت می کنیم."

انتقاد از طرح کمیسیون اتحادیه اروپا

فرهوف اشتات رئیس لیبرال ها در اتحادیه اروپا از این طرح کمیسیون اتحادیه اروپا انتقاد کرده گفت: "کاپی کردن از توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا و مشکلات مان را از یک جا به جای دیگر انتقال دادن، راهی نیست که ما را به پیش ببرد. یعنی ما به شما پول می دهیم و در عوض شما مهاجرین را به سوی ما نفرستید"، چنین چیزی کارکرد نخواهد داشت.

فرهوف اشتات در عوض خواهان همکاری بیشتر میان اتحادیه اروپا و افریقا شده تاکید کرد که باید در زادگاه ها و کشورهای عبوری افریقا کمک کرد.

DW.COM