سوریه، عراق و افغانستان در صدر فهرست کشورهای ناامن جهان | آلمان و جهان | DW | 17.06.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سوریه، عراق و افغانستان در صدر فهرست کشورهای ناامن جهان

در حالی که در مناطق غربی جهان صلح بیشتر از پیش حکمفرما می شود، منازعات به ویژه در خاور میانه و شمال افریقا شدت می یابند. در مجموع در اثر منازعات در سال گذشته 180 هزار نفر کشته شده و بیش از 50 میلیون آواره شده اند.

به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است، تفاوت میان مناطق آرام جهان و کشور های جنگ زده و درگیر جنگ های داخلی بیشتر می شود. انستیتوت آسترالیایی اقتصاد و صلح در بیلانس سالانه صلح خود، با کمک شاخص های زیادی، انکشاف اوضاع در 162 کشور جهان را ارزیابی کرده است. در این ارزیابی منازعات خشونت آمیز در داخل یک کشور و ارقام پناهجویانی که به همین دلیل از مناطق شان فرار کرده اند، و همچنان سهمگیری در منازعات در آن سوی مرز یک کشور درنظر گرفته شده اند. در این بیلانس علاوه بر آن عواملی مانند میزان قتل ها، امنیت اجتماعی و مخارج نظامی نیز گنجانیده شده اند.

نتیجۀ تحقیقات انستیتوت مذکور نشان داده است که در 81 کشور وضعیت نسبت به سال 2013 بیشتر به صلح گراییده و در 78 کشور دیگر این وضعیت خرابتر شده است. در سه کشور وضع تغییری نکرده است.

سوریه در صدر فهرست کشورهای ناآرام

تحقیقات نشان داده است که بیشتر از همه کشور های خاور میانه و شمال افریقا درگیر منازعات اند. در این مناطق اوضاع تا حدی خراب است که از سال 2008 به این طرف سابقه نداشته است. پشگام همه در خرابی اوضاع کشور سوریه خوانده شده است. این کشور درگیر جنگ داخلی حتی در سال گذشتۀ میلادی، پس از عراق و افغانستان، در جای آخر قرار گرفته بود. به اساس مطالعات محققان انستیتوت اقتصاد و صلح آسترالیا، وضعیت در لیبیا به وضاحت خرابتر شده است. در آن کشور گروه تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش بی ثباتی و ناآرامی های گسترده را دامن می زند.

اروپای صلح آمیز

در اروپا آشکارا می توان عکس این وضعیت را دید. سه کشور اروپایی آیسلند، دنمارک و اطریش صلح آمیز ترین کشور های جهان خوانده شده اند. آلمان در فهرست ارائه شده در جای شانزدهم قرار دارد. اما این قاره صلح آمیز نیز در ماه های اخیر باید در برابر اعمال خشونت آمیز مبارزه می کردند. سوءقصد های مثل حمله بر دفتر جریدۀ طنزی "شارلی ابدو" در جنوری 2015 در پاریس و اندکی پس از آن حملۀ تروریستی در کوپن هاگن نمونه های از خطر فزایندۀ ترور در اروپا اند.

Karte Global Peace Index

شاخص جهانی صلح در سال 2015

قربانیان بیشتر ترور و جنگ

در سال 2014 جمعاً بیشتر از 20 هزار انسان در نتیجۀ ترور جان باختند. این رقم 9 درصد بیشتر از سال قبلی است. بیشترین تلفات جانی در کشور های عراق، افغانستان، پاکستان، نایجریا و سوریه ثبت شده اند. در مناطق شدیداً بحرانی در عراق، یمن و سوریه همچنان شمار قربانیان منازعات مسلحانه افزایش یافته است. تحقیقات نشان داده است که در همچو منازعات در سال 2014 در جهان حدود 180 هزار انسان جان باخته اند. در این سال تنها در سوریه تقریباً 71 هزار انسان کشته شدند.

سوریه همچنان از نگاه رقم پناهجویان ناشی از جنگ در صدر فهرست کشور های ناآرام قرار گرفته است. به اساس تحقیقات انستیتوت آسترالیایی اقتصاد و صلح، در سال گذشتۀ میلادی بیشتر از 50 میلیون انسان از ترس منازعات خشونت آمیز یا کشور خود را کاملاً ترک کرده اند و یا در مملکت خود آواره گردیده اند. این بالاترین رقم آواره شدگان پس از پایان جنگ دوم جهانی است.

DW.COM