سنای برازیل؛ وظیفه رئیس جمهور به حالت تعلیق درآورده شد | آلمان و جهان | DW | 12.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سنای برازیل؛ وظیفه رئیس جمهور به حالت تعلیق درآورده شد

مجلس سنای برزیل پس از 20 ساعت گفتگوی پرمشاجره جهت به تعلیق در آوردن وظیفه دیلما روسیف رای مثبت داد.نمایندگان تصمیم گرفتند که وظیفه رئیس جمهوری برای شش ماه آینده در حالت تعلیق قرار گیرد و علیه او در محکمه اقامه دعوا شود.

سناتوران برزیل به روز پنج شنبه، 55-22 برای تحقق پذیری این تصمیم رای مثبت دادند. یک اکثریت ساده آرا نیاز بود تا استیضاح حالا آغاز می شد.

محاکمه او که قرار است تا چند ماه آینده انجام شود، با رای مثبت سنا یکجا خواهد شد. پس از آن مجلس سنا به دو سوم آرا سناتوران برای محکومیت روسیف در دادگاه نیاز دارد تا او را به طور دایمی از مقام ریاست جمهوری منفصل گرداند.

بیش از نیمی از قانون گذاران برازیلی در جریان مباحثات پرمشاجره، روی استیضاح دیلما روسیف تاکید کردند. این گفتگو تا ناوقت شب گذشته میان سناتوران در مجلس سنای آن کشور همچنان ادامه یافت. روسیف با آگهی یافتن از چنین تصمیم نمایندگان، وسایل و تجهیزات مربوط به خود را از دفتر ریاست جمهوری جمع آوری نمود.

در جریان راه پیمایی هواداران رئیس جمهوری برازیل در نزدیکی مجلس سنا، جایی که نمایندگان روی چگونگی استیضاح و به دادگاه کشانیدن روسیف به رایزنی می پرداختند، پولیس آن کشور با معترضان درگیر شد. این گفتگو تا ناوقت های شب همچنان ادامه یافت.

اکثریت ساده این نمایندگان خواستار اقامه دعوا علیه این "رئیس جمهور آماده به نبرد" بوده و تلاش دارند که او را عزل و قدرت را به میشل تامر معاون ریاست جمهوری واگذار کنند.

پیش از روند رایدهی در خصوص استیضاح روسیف، بیش از نیمی از نمایندگان تاکید کردند که روسیف باید به دلیل تردستی های غیر قانونی در امور حسابی جهت پوشانیدن خلاهای بودجه به محاکمه کشانده شود . به گفته این نمایندگان این مانور به هدف پنهان سازی کسر بودجه از طرف رئیس جمهور صورت گرفته بود. گزارش رسانه ها نشان می دهد که مخالفین 50 یا 51 رای را از جمع 81 سناتور با خود دارند. این اکثریت می تواند به استیضاح کامل رئیس جمهوری برزیل رای مثبت دهند.

Brasilien Amtsenthebungsverfahren Dilma Rousseff - Senat in Brasilia

اجلاس استیضاح از دیلما روسیف در مجلس سنای برازیل

رسانه های برازیلی گفته اند که دستیاران روسیف گفته اند او در دوران انتقالی با تیمر کمک نخواهد کرد، زیرا او این محاکمه را یک اقدام غیر قانونی از جانب مخالفان سیاسی حکومت می داند. در صورتی که او برکنار شود، تیمر با سرعت تیم انتقالی را ترتیب می دهد.

رکود اقتصادی، و طرح رشوت دادن به شرکت پتروبراس

اتهامات وارده علیه روسف حاکی است که او با دست کاری در بودجه فدرال قوانین مالی آن کشور را نقض کرده است. رئیس جمهوری برزیل همچنان متهم است که با قرضه گیری برای سرپوش گذاری روی کسر بودجه، بانک های دولتی آن کشور را آسیب رسانیده است.

اما این دعوا که از ماه ها به اینسو جریان دارد، با توجه به یک رکود اقتصادی عمیق و افشای رشوت در بدل اجرای خدمت به شرکت نفتی دولتی پتروبراس شدت می گیرد.

روسیف بلافاصله مجبور به کناره گیری می شود، اما احتمال دارد او در محل بود و باش رسمی خود در ریاست جمهوری باقی بماند. در مورد از دست دادن امتیازات اجرایی او مجلس سنا نیز تصمیم خواهد گرفت. بر بنیاد قوانین برزیل، تامر معاون کنونی او مسئولیت امور کشور را برای 180 روز در دست گرفته و یا تا زمانی که مجلس سنا بگونه دایمی روسیف را از ریاست جمهوری بیرون کند.

اقدام سنا پس از آن صورت گرفت که در ماه گذشته مجلس نمایندگان 137 از میان 367 در طرح استیضاح او رای موافق دادند.

از سوی هم اتحادیه کارگری، در اعتراض به تصمیم گیری دوم از سوی مجلس سنا مبنی بر استیضاح او، با آتش زدن تایر به روی جاده ها دست به راه پیمایی زدند. هواداران روسف تصمیم گیری در خصوص استیضاح او را ضمن تقبیح کردن، یک کودتا عنوان کردند.

حزب کارگران حاکم همچنان از محکمه عالی تقاضا کرده است که حق گزینش وزرای جدید را برای تامر تا اخیر مراحل استیضاح روسیف که چندین هفته را در بر می گیرد، ندهد.

اگر روند رای گیری برای استیضاح دیلما روسیف همچنان ادامه یابد، در حقیقت روسیف از نخستین رهبران برازیل است که پس از بیست سال از سمت ریاست جمهوری کنار زده می شود. از سوی هم این پایان حاکمیت 13 ساله حزب کارگران در یکی از بزرگترین کشور اقتصادی امریکای لاتین، فقط چند ماه قبل از برگزاری بازی های تابستانی المپیک که در ماه اگست برگزار می شود، خواهد بود.

دیلما روسف 68 ساله اقتصاددان، در زمان دیکتاتوری طولانی برازیل مورد شکنجه نیز قرار گرفت. او متهم به داشتن تعلقات با گروه چریکی مارکسیستی شده بود.

با این همه، روسیف همه اقدامات برای استیضاح و به دادگاه کشانیدن خودش را عمل غیر قانونی خوانده و از آن را یک "کودتا" علیه خود عنوان کرده است.

DW.COM