1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

سر از ماه نوامبر ماهانه ۵۰۰ مهاجر از یونان به آلمان انتقال می‌یابند

حکومت آلمان می خواهد در آینده از ماه نوامبر به بعد ماهانه به آوردن 500 پناهجو از یونان آغاز کند. اداره آلمان فدرال برای مهاجرین و پناهجویان حالا اسناد پناهجویانی را که قرار است به آلمان بیایند، مورد بررسی قرار می دهد.

یک سخنگوی وزارت داخله آلمان روز پنجشنبه به خبر گزاری آلمانی گفت: "ما از  کشورهای یونان و ایتالیا از مدتی اسناد بیش از 500 پناهجو را دریافت کرده ایم و این اسناد حالا در اداره آلمان فدرال برای مهاجرین و پناهجویان بررسی می شوند."

براین اساس در ماه  نوامبر، نخستین هواپیمای حامل پناهجویان از یونان به آلمان فرود می آید. نخست روزنامه آلمانی "هندلس بلات" امروز پنجشنبه در این باره گزارش داده است.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان چند هفته پیش در کنفرانس پناهجویان در ویانا اعلام کرد  که کشورش ماهانه 500 پناهجو را از هر دو کشور یونان و ایتالیا به آلمان می آورد.

اداره آلمان فدرال برای مهاجرین و پناهجویان در این باره کار می کند که براساس پیشنهاد های  ادارات یونانی و ایتالیا، موارد مناسب در ارتباط با پناهجویان را که قرار است به آلمان آورده شوند، انتخاب کند.

حدود یک سال پیش سران دولت های عضو اتحادیه اروپا فیصله کردند که 160 هزار پناهجو را در داخل حوزه اتحادیه اروپا تقسیم کنند. آلمان در این چارچوب اقامت 27 هزار پناهجو را پذیرفت، اما به دلیل شمار بالای پناهجویان در این کشور، تاهنوز فقط با تعلل زیاد در بررسی اسناد این پناهجویان سهیم شده است.

اما از آنجایی که حالا فقط شمار اندک پناهجویان به آلمان می رسند، حکومت آلمان خود را در موقعیتی می یابد تا با آوردن پناهجویان از یونان و ایتالیا، این دوکشور را بیشتر ازپیش از این بابت سبکدوش کند.

dpa/hm