1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

سرمایه گذاری روی پناهجویان ثمر بار است

این گزارش خواستار ارائه یک چشم انداز مثبت در برابر پناهجویان و انتخاب سیاست های درست برای افزایش کمک ها به این قشر شده است. لیگراین گقت "پناهندگان بار دوش نبوده بلکه برعکس آن یک فرصت خوب است که از آنان باید استقبال کرد.»

لیگراین در گفتگو با دویچه وله گفته است: «یافته های اساسی ما که بر بنیاد آمار و ارقام صندوق بین المللی پول بدست آمده نشان می دهد، سرمایه گذاری یک یورو (1.13دالر امریکایی) برای استقبال از پناهندگان در کشور های اروپایی، می تواند در پنج سال آینده دو یورو سود بیاورد.»

لیگراین یک نویسنده مستقل در لندن است که به عنوان یک مشاور و نظریه پرداز کار می کند. او مطلبی را تحت عنوان "کار پناهندگان؛ سرمایه گذاری های بشردوستانه که سود اقتصادی بار می آورد" نوشت. این یک پژوهش جامع بین المللی است که به گونه مشترک از سوی "شبکه باز اقتصاد سیاسی" منسوب به لیگراین و بنیاد "تینت" انتشار یافته است که مقر آن در ایالات متحدامریکا می باشد. هدف آن کمک رسانی به پناهندگان است.

بر اساس این پژوهش، پناهندگان به مثابه کارگر، متشبثان اقتصادی، نوآوران، مالیه دهندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران مساعدت زیادی می توانند.

فواید پناهجویان بیشتر ازبار دوش بودن است

یافته های این پژوهش نشان می دهد که پناهندگان می توانند خلا های حرفه ئی زیادی را در میان باشندگان اتحادیه اروپا به ویژه کشور های سویدن، هالند و آلمان پر کنند.

همزمان با اینکه پس از جنگ دوم جهانی برای بار نخست جهان با بحران مهاجرت دست و گریبان است، این مطالعات راه های استفاده از پناهجویان را در امور اقتصادی برجسته ساخته است.

لیگراین در این خصوص گفت: «با توجه به واکنش های شدید سیاسی در برابر پناهجویان وسردرگمی های سیاسی در خصوص چگونگی استفاده بهتر از پناهجویان»، تحلیل گران احساس می کنند که «که اکنون به ارائه دلایل استوار اقتصادی وسفارش ها در قسمت انتخاب مشی های سیاسی نیاز است.»

Deutschland Frankfurt a.M. Werkstatt für Frauen Flüchtlinge Bild 1

این یک کارگاه برای خانم هاست که در شهر فرانکفورت آلمان فعالیت دارد.

لیگراین در خصوص نبود امکانات برای پناهجویان در بازار کار گفت که قطع نظر از آموزش سواد و زبان، اولویت عمده برای پناهجویان یافتن سریع کار می باشد .در بیشتر کشور های اروپایی پناهجویان اجازه ندارند پیش از معلوم شدن سرنوشت درخواست پناهندگی شان ، کار کنند.

اوگفت:« غالباً آن ها به طور دایمی بیکار می مانند و این یک ضیاع هنگفت استعداد شان می باشد».

تحقیق می گوید که پناهجویان تاکنون به قدر کافی رنج برده اند و نتیجه گیری می کند که به سود همه است تا از نیرو و استعداد آن ها استفاده شود.

طبق این تحقیق، اتحادیه اروپا سالانه برای هر پناهجو، در سال اول 12 هزار یورو مصرف می کند.

دشواری و ناکامی

اولویت های دیگر شامل تسریع روند ارزیابی دوسیه های پناهجویان، تامین مهارت های کاری مهاجران، به رسمیت شناختن اسناد تحصیلی مهاجران، فراهم ساختن امکانات شغلی برای آن ها و تامین شرایط برای کاریابی می باشد.

این گزارش خاطر نشان می نماید که حکومت ها نیز غالباً پناهجویان را در آن قسمت های کشور اسکان می دهند که خانه ها ارزان و کار کم اند.

طرزبرخورد نسبت به پناهجویان طبق این گزارش در سطح جهانی فرق دارد. ایالات متحد امریکا « در آغاز امر به پناهجویان کمک زیاد می نماید و از آن ها انتظار دارد تا خود شان از عهده تامین مخارج شان برآیند.» اما مهاجران در آنجا با سرعت کار را شروع می کنند و احتمال زیاد دارد بیشتر از کسانی که در آن کشور تولد شده اند استخدام گردند. این درحالیست که درسویدن با پناهجویان همچون موارد کمک سازمان های خیریه برخورد صورت می گیرد.

لیگراین گفت:« بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا بسیار خراب تر از هردو جهان اند، یعنی در برابر پناهجویان سخاوتمند نیستند و موانع زیادی برای آغاز کار مهاجران ایجاد می کنند.نتیجه آن دشواری برای پناهجویان و انزجار بی موجب نسبت آن ها می باشد.»

عوامل مردم نگارانه

Deutschland Rentner

پیش بینی ها نشان می دهند که در چند سال آینده جمعیت کهنسالان در آلمان نسبت به گذشته ها افزایش داشته باشد.

لاگراین گفت که جوامع درحال پیر شدن مطمئناً از آمدن مهاجران جوانی سود می برند که به طور اوسط در اوایل بیست سالگی شان می باشند.

سن تقاعد در اتحادیه اروپا 65 سال یا بیشتر است که شمار این افراد بین سال های 2015 تا 2020 میلادی 8.7 میلیون نفر پیش بینی شده است و در سال 2030 به 27.9 میلیون می رسد.

این انکشاف مردم نگارانه در آلمان به طور خاص به نظر می رسد. بدون مهاجران جمعیت کاری این کشور در سال 2030 به یک ششم آن یعنی 8.7 میلیون کاهش می یابد، در حالی که احتمال دارد افرادی که به سن تقاعد می رسند، به بیش از یک چهارم افزایش یافته و به 4.7 میلیون برسد.

این پژوهش هشدار می دهد که در آن صورت آلمان دو نفر قابل کار کردن برای هر نفر متقاعد خواهد داشت.

کاریابی عنصر اساسی برای ادغام پناهجویان

لیگراین بیان داشت که دولت ها باید بدانند که پناهجویان را به دلایل بشردوستی استقبال می کنند، اما این افراد نیز امکانات زیادی برای مساعدت نمودن دارند.« این به سود آن ها و به سود جامعه است تا ما مشی هایی را مطرح کنیم که آن ها به زودی ممکن سهم شان را ادا نمایند»

او علاوه نمود:« از آنجایی که یافتن کار عنصر کلیدی برای ادغام درجامعه است. شما از این طریق فرا می گیرید که چطور با مردم محل ارتباط برقرار کنید، زبان را بیاموزید و احساس ارزشمند بودن نمایید»

DW.COM

مطالب مرتبط