1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

سازمان بین المللی کار: مهاجرت کاری در حال افزایش است

نیازمندی اقتصادی برخی مردم را مجبور به مهاجرت می کند، اما مهاجران کاری در بسیاری از کشورها تنها با کارهای متزلزل می توانند نان شب و روز شان را بدست بیاورند.سازمان بین المللی کار پیش بینی کرده است که وضعیت بدتر خواهد شد.

شرایط کاری متزلزل در کشورهای در حال توسعه و در حال ظهور با توجه به یک پژوهش، بدتر شده و منجر به مهاجرت انسان ها از کشورهای شان گردیده است. از سال ۲۰۰۹ تعداد کسانی که به دنبال آینده بهتر در کشورهای دیگر اند و مهاجرت می کنند، بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (آی ال او) در حال افزایش است.

در کشورهای جنوب صحرای افریقا نیازمندی مردم بسیار بیشتر است: ۳۲ درصد مردم این کشورها می خواهند کشورهای شان را ترک بگویند. در امریکای لاتین و کارائیب ۳۰ درصد، و در شمال افریقا ۲۷ درصد مردم می خواهند مهاجرت کنند. در این گزارش زیر عنوان "ترند کار و امور اجتماعی در سال ۲۰۱۷" آمده است که تعداد مهاجران کاری در ۱۰ سال آینده در حال رشد است. علاوه بر فقر، جنگ های داخلی و یا آزار و اذیت و تعقیب سیاسی در این مهاجرت ها نقش بازی می کنند.

1،4 میلیارد کارهای متزلزل

در کشور های نوظهور صنعتی، با یک درآمد سرانه ۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ دالر در سال، میزان بیکاری به طور قابل توجهی در حال افزایش است. سازمان بین المللی کار در گزارش اش نوشته است که احتمالا  امسال ۳،۶ میلیون انسان بیشتر به مقایسه سال ۲۰۱۶ دنبال بدست آوردن شغل خواهند بود. دلیل آن در درجه اول رشد جمعیت عنوان گردیده است. این به این معنی است که هر چه بیشتر جوانان وارد بازارهای کار می شوند. در کشورهای رو به توسعه با کمتر از ۸۰۰۰ دالر درآمد سالانه، با توجه به معلومات سازمان بین المللی کار ۴۵۰ هزار تن بیکار جدید وجود خواهد داشت.

بسیاری از مردم با شغل های غیر رسمی و متزلزل به اصطلاح نان بخور و نمیر پیدا می کنند و بنابراین نمی توانند خود را از فقر بیرون کشند. ۱،۴ میلیارد نفر در سراسر جهان، یعنی ۴۲ درصد از کارگران، در چنین شرایطی زندگی می کنند. هر سال یازده میلیون بر این تعداد افزوده می شود.

سازمان بین المللی کار امیدوار است که پس از یک دوره شش ساله رکود در رشد اقتصاد جهانی از ۳،۱ درصد در سال ۲۰۱۶، یک بهبود اندکی ۳،۴  درصد در سال جاری را شاهد باشد. گای رایدر مدیر کل سازمان بین المللی کار می گوید اما این امر برای ایجاد شغل به اندازه کافی و بهبود کیفیت مشاغل کافی نیست. احتمالا در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱ میلیون نفر در سراسر جهان بیکار خواهند بود که این یک میزان ۵،۸ درصدی را نشان می دهد.

"افزایش موانع سیاسی"

در این گزارش آمده است که در کشورهای صنعتی، وضعیت در حال بهبود است. این امر به طور غیر مستقیم در کاهش میزان بیکاری های طولانی مدت قابل تشخیص است.

در اتحادیه اروپا ۴۷،۸ درصد از جویندگان کار، بیش از دوازده ماه بیکار اند. این رقم یک سال قبل ۴۴،۵ درصد بود. رایدر می گوید که با در نظر گرفتن کمبود کارگران ماهر در بسیاری از کشورهای صنعتی "این یک پارادوکس است که در زمانی که مهاجرت می تواند یک مفهوم اقتصادی داشته باشد، موانع سیاسی و اجتماعی همواره بلندتر شده می روند."

رایدر در مورد موفقیت سیاستمداران پوپولیست می گوید: "این تلاش - البته تلاش اشتباه - وجود دارد که مهاجرت را در شرایط فعلی با بیکاری و ظهور گرایشات سیاسی خاص به عنوان یک مشکل عنوان کند." او برای تمام کشورها توصیه می کند تا مهاجرت های منظم را به عنوان یک فرصت ببینند.

 

nka,af (dpa,ILO)

DW.COM