1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

زندگی عاری از پلاستیک

پلاستیک برای صحت مضر است، اما جزء زندگی روزمرۀ ما شده است. با آنهم امکان آن وجود دارد تا بدون پلاستیک زندگی کنیم، یا دست کم مصرف آن را به حد اقل برسانیم.

قوطی ها و بسته های پلاستیکی برای مواد خوراکی، اسباب بازی اطفال، ظروف غذا خوری... و غیره چیز های اند که استفاده از آنها دیگر یک امر معمولی شده است. با وجود هشدار های همیشگی کارشناسان و حامیان محیط زیست، استفاده از پلاستیک در سراسر جهان رایج است. در حالی که در شماری از کشورها تلاش می گردد زبالۀ پلاستیکی به صورت جداگانه جمع آوری گردد، در بسیاری از نقاط دیگر جهان با این زباله برخورد غیر مسئولانه صورت می گیرد.

بحر ها و اقیانوس ها مملو از پلاستیک شده اند و رودخانه ها با ذرات مایکروسکوپی پلاستیک آلوده اند. حیوانات از آن می خورند و به گونۀ رقت باری می میرند. انسان ها به خاطر موجودیت پلاستیک در هوا و مواد غذایی بیمار می شوند. این در حالی است که یک زندگی عاری از پلاستیک نیز ممکن است.

خانم نادین شوبرت آلمانی در سال ۲۰۱۳ به فکر بهتر نگهداشتن صحت خود و کودک هنوز تولد ناشده اش افتاد. زنان به خصوص در هنگام حاملگی بیشتر به صحت خود توجه می کنند. نادین پس از تماشای یک راپورتاژ تلویزیونی در مورد مقادیر زیاد زبالۀ پلاستیک در اقیانوس ها و همچنان معلومات در بارۀ ذرات مایکروسکوپی پلاستیک، طور مثال در کریم دندان و یا کریم های صورت، واین واقعیت که مواد پلاستیکی از بقایای نفت خام تولید میگردند، علاقمند انصراف از پلاستیک شد. او بلافاصله به جمع آوری اطلاعات در این مورد پرداخت. نادین می گوید: "به هر اندازه که معلومات ام دربارۀ پلاستیک بیشتر می شد، به همان پیمانه بیشتر وحشت زده می شدم".

نادین شوبرت مبارزه در برابر استفاده از پلاستیک را از خانۀ خود شروع کرد. این مادر دو فرزند نخست قوطی ها و بسته های پلاستیکی مواد خوراکی و ظروف پلاستیکی را از آشپزخانۀ خود دور کرد. او می گوید: "دیگران تنها از حفظ محیط زیست سخن می گویند، اما من عمل می کنم". نادین حالا تقریباً عاری از پلاستیک زندگی می کند. او مواد خوراکی تازه می خرد و می گوید که بدون پلاستیک زندگی قیمت تر از گذشته نیست. هرچند در همه جا و همه چیز نمیتوان از پلاستیک دوری کرد، مثل ماشین کالا شویی، تلویزیون و یا تلیفون، اما نادین شوبرت طور مثال دیگر اسباب بازی پلاستیکی را برای کودکان خود نمی خرد.

اما در کل استفاده از پلاستیک جزء زندگی روزمرۀ اکثریت مردم جهان شده است. از برس دندان گرفته، تا ماشین قهوه، قلم، تلفون موبایل، خریطه های خریداری و صدها وهزارها مورد دیگر از پلاستیک ساخته می شوند. فهرست ضررهای پلاستیک نیز به پیمانه فهرست مواد و وسایل پلاستیکی طولانی است. کشف پلاستیک در اوایل قرن گذشتۀ میلادی زندگی انسان ها را تغییر داده است. این مادۀ کیمیایی تنها برای انسان ها نه، بلکه برای همه زنده جان های دیگر و طبیعت مضر است.

پلاستیک دارای عناصر کاربن، هایدروجن، آکسیجن، نایتروجن و سلفر است. دانشمندان هشدار می دهند که مواد کیمیایی پلاستیک آزاد می شوند و وارد بدن انسان می گردند. به گفتۀ آنها برخی از این مواد سبب بروز بیماری های مختلف مثل الرژی یا حساسیت، و یا حتی امراض خطرناک قلبی و سرطان می گردند.