1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

زندان اوین تهران به یک پارک تبدیل می شود

زندان اوین یکی از زندان های ترسناک و بدنام تهران به یک پارک تفریحی تجدید ساختمان می گردد. اما اشکال جدی در این زمینه انتقال زندانیان به زندان جدید است.

طرح تبدیل زندان اوین اکنون به یک پارک واقعیت مرحله تازه شده است. به گزارش روزنامه " شرق" امروز چهارشنبه رئیس زندان های ایران طرح تجدید ساختمان این زندان را به مقامات اداری شهر تهران ارائه کرده است.

از آغاز ریاست جمهوری رئیس جمهور حسن روحانی در سال 2013 تا اکنون در زمینه انتقال زندانیان اوین به زندان جدید موسوم به "زندان تهران بزرگ" بحث و گفتگوها ادامه داشت. گفته می شود که زندان جدید که خارج از شهر تهران موقعیت دارد، امکانات بیشتر داشته و برای زندانیان زمینه های آمادگی برای یک زندگی عادی بعد از سپری کردن دوره زندان را مهیا می کند.

زندان اوین به ویژه در قبال شکنجه شدن زندانی های سیاسی و نقض حقوق بشر، یکی از زندان های بدنام ایران به شمار می رود.

اکنون مقام های ایران با تجدید ساختمان این زندان به پارک تفریحی انتظار دارند تا تصویر خود را در جامعه جهانی بهبود بخشیده و کسب خوشنامی کنند.

این کشور از سه دهه به اینسو به نقض حقوق بشر به ویژه در ارتباط به زندانیان سیاسی متهم بوده و مورد انتقاد قرار داشته است.

با آنهم در عقب برنامه های تجدید ساختمان این زندان، چشمداشت های اقتصادی نیز مطرح می باشند؛ زیرا منطقه اوین در تهران یکی از محلات اعیان نشین این شهر محسوب گردیده و اکنون مقامات شهرداری این کشور می توانند ساحه این زندان را به یکی از نواحی گردشگری مبدل کنند و به این ترتیب درآمد قابل ملاحظه ای کسب نمایند.

DW.COM

مطالب مرتبط