«زندانی ها خلاف قانون در محبس خوست نگهداشته می شوند» | افغانستان | DW | 14.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

«زندانی ها خلاف قانون در محبس خوست نگهداشته می شوند»

روز گذشته ، قضات، سارنوال ها و خبرنگاران رسانه ها یکجا در زندان خوست از محبوسان دیدار کردند و به شکایت های آنها از نزدیک گوش فرا دادند.

مولوی عبدالتواب قاضی محکمه استنیاف خوست گفت: فرمان شماره 129 ام رئیس جمهور بر آنست که آن کسانی که حکم محکمه در مورد شان نهایی شده است، هرگاه برای الذمه باشند و یا اینکه دوران حبس شان تکمیل شده باشد، باید از زندان آزاد گردند.

اما نامبرده می گوید که ازشش ماه گذشته باینسو شش زندانی ای به طور غیرقانونی در زندان خوست نگهداری می شوند که محکمه حکم آزاد ساختن آنها را صادر کرده است.

او می گوید:« پنج نفر که دوران حبس آنها پوره شده است ویا بری الذمه می باشند، آزاد نگردیده اند. ویک تن دیگر یک سال وشش ماه حبس را سپری کرده است، اما دوسیه اش تا کنون به محاکم نیامده است».

مولوی عبدالتواب می افزاید: به طور جدی تلاس می کند که جلو کارهای غیرقانونی گرفته شود واز دوسیه زندانیان وقتاً فوقتاً نظارت شود تا به حق ایشان تجاوز صورت نگیرد.

سمونوال روح الله کریمی آمر زندان خوست به خبرنگاران گفت که درحال حاضر در زندان خوست 483 نفر محبوس ویا تحت توقیف می باشند که در ارتباط با دوسیه های آنها طبق مقررات به اداره های عدلی وقضایی معلومات داده شده است و از آنها هدایت خواسته شده است.

ازجانب دیگر علام رسول خپلواک سارنوال اداره امنیت ملی ولایت خوست هم قبول می کند که یک تعداد زندانیانی را که محاکم حکم آزاد ساختن شان را داده اند، به دلیل نبودن کسانی که از آنها ضمانت کنند، آزاد نکرده اند.

نامبرده می گوید: هرگاه کسانی که آزاد گردند ضمانت کننده ای نداشته باشند، در آنصورت در مراحل آینده محاکم مشکلات پیدا می شوند.

سید کریم خاکسار، رئیس شورای ولایتی خوست، سارنوالی استیناف خوست را متهم ساخت شش شش ماه زندانیان را به طور غیر قانونی نگه می دارد ودوسیه آنها را تکمیل نمی کند ویا برای ضمانت کردن، ا شخاصی را پیدا می کند که یک شخص ضمانت چندین نفر را می کند .

این درحالی است که دراین اواخر یک تعداد سازمان های حقوق بشری جهانی گزارش هایی در مورد شکنجه و نگهداری غیر قانونی زندانیان وسا یر مشکلات در زندان های افغانستان انتشار داده اند که در سطح ملی وبین المللی موجب نگرانی شده است.

DW.COM