1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

ریکورد تازه مهاجرین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آلمان

در سال گذشته نزدیک به 685 هزار تبعه کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا به آلمان آمده اند. این رقم در نوع خود بی پیشینه بیان شده است.

روزنامه آلمانی "دی ولت"، در شماره روز شنبه خود به استناد آمار رسمی این کشور نوشته است که مهاجرت اتباع کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا به آلمان در سال 2015 نزدیک به 685 هزار تن رسید. این مهاجرین از کشورهای چون رومانیا، پولند، بلغاریا بوده اند.

این روزنامه بیان داشته است که از مجموع 685.485 در سال گذشته به تعداد 303.036 دوباره آلمان را ترک کردند اما در حال حاضر 382.449 تن دیگر در این کشور باقی مانده اند. روزنامه "دی ولت" این ارقام را از اداره فدرال مهاجرت (BAMF)به دست آورده است.

موفقیت های اقتصادی و نرخ کم بیکاری در آلمان سبب شده است که اتباع کشورهای نسبتا فقیر این اتحادیه برای دستیابی به زندگی مرفه، وارد آلمان شوند.

این روزنامه در بخشی از مطلب خود بیان کرده است که رومانیا با 175 هزار تن در جایگاه نخست این فهرست قرار گرفته است. پولند با داشتن 150 هزار تبعه در جایگاه دوم و بلغاریا با 70 هزار تن در موقعیت سوم قرار گرفته اند.

تعهدات مبنی بر ایجاد محدودیت های بیشتر در برابر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سبب شد که همه پرسیهفته گذشته در خصوص خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا با موافقت بیشتر شرکت کنندگان مواجه گردد.

در ماه اپریل سال جاری آلمان نیز قانونی را پیشکش کرد که به گونه چشمگیری دسترسی مهاجرین اتحادیه اروپا به هزینه های رفاهی را محدود می کند.

روزنامه "دی ولت" گفته است که در مجموع 4.1 میلیون تبعه کشورهای دیگر اروپا در حال حاضر در آلمان زندگی می کنند.

DW.COM