1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

ریکارد کمک های آلمان برای پناهندگان

آلمان در سال گذشته ۷۹۱ میلیون یورو به برنامه جهانی غذا و کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک کرد و به این خاطر سازمان ملل متحد در برلین ازاین کشور ستایش کرد. فقط امریکا مبلغ بیشتر از آلمان کمک کرده است.

Deutschland Treffen Steinmeier mit Filippo Grandi in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان با گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برلین

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه در برلین از جانب رئیس برنامه جهانی غذا و کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مورد تقدیر قرار گرفت.

ارتهارین کازین، مدیر  برنامه جهانی غذا و فیلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به روز دوشنبه به برلین آمدند تا از آلمان به خاطر ریکارد کمک هایش با میزان ۷۹۵،۵ میلیون یورو تشکر کنند. این میزان هنگفت کمک ها، آلمان را به دومین کشور بزرگ پول دهنده در زمینه کمک های سازمان ملل متحد برای مهاجرین تبدیل کرده است. فقط ایالات متحده امریکا پول های بیشتر در این ارتباط برای سازمان ملل متحد حواله کرده است.

پول های آلمان کمک های عاجل سازمان ملل را ثبات می بخشد

ارتهارین کازین، مدیر  برنامه جهانی غذا گفت که کمک های آلمان نقش تعیین کننده در حل بحران جهانی مهاجرت دارد. او با اشاره به کمک های آلمان برای آوارگان سوریایی افزود: "کمک های آلمان این را ممکن ساخته است که ما بتوانیم در لبنان و اردن، بار دیگر غذا و طعام برای مکاتب در اختیار قرار دهیم و آنهم چنان مطمئن که خانواده های نیازمند نیز اعتماد می کنند که کمک ها بازهم می رسند." 

۵۷۰ میلیون یورو از کمک های آلمان در سال ۲۰۱۶، به برنامه های امدادی در سوریه و کشور های همسایه آن اختصاص یافت.

Deutschland Treffen Steinmeier mit Filippo Grandi in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

ارتهارین کازین، مدیر  برنامه جهانی غذا: کمک های آلمان نقش تعیین کننده در حل بحران جهانی مهاجرت دارد

مدیر  برنامه جهانی غذا افزود که این کمک ها باعث شد که از قطع کمک های غذایی به حدود شش میلیون انسان جلوگیری شود. افزایش کمک های آلمانی از اهمیت زیادی برخورد دار است. در سال ۲۰۱۵، حکومت آلمان به رهبری انگلا مرکل صدراعظم با ۳۰۰ میلیون یورو، کمتر از نیم کمک های سال قبل را به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد حواله کرد.

فیلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صحبت ها با اشتاین مایر و کازین در برلین اعلام کرد همکاری با آلمان را بازهم توسعه می دهد و او می خواهد رسیدن کمک های عاجل را برای مهاجرین در کمپ ها تکمیل کند.

گراندی در کنفرانس خبری تاکید کرد: "من می خواهم به همکاری با آلمان ادامه دهم و نیز این کمک ها را همراه با کمک های اروپایی توسعه دهیم و توجه بیشتر را در این زمینه متمرکز کنیم. من فکر می کنم که همه ما روی این مساله بعد از این همه بحران ها توافق داریم که در ثبات بخشی منطقه سهم مان را ادام کنیم."

برنامه جهانی غذا در اردن و لبنان توسط کمک های آلمان به ۳۵ هزار مهاجر سوریایی کمک می کند تا زیرساخت های زراعتی را توسعه دهد و در ایجاد شایستگی حرفه ای کمک کند.

اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان یاد آور شد که کمک های آلمان، مناطق بحرانی فراموش شده را نیز از نظر دور نمی دارد. او توضیح داد: "ما به این ترتیب کمک های مان را به افریقا در سال گذشته بیشتر از دو برابر افزایش دادیم و توانستیم ۱۵۰ میلیون یوری اضافی را در اختیار قرار دهیم. و برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این زمینه نیز مهمترین شرکای ما خواهند بود."

Fucks/hm