1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

روند بررسی دوسیه های پناهجویان در آلمان به کندی پیش می رود

در سال گذشته پناهجویان به صورت متوسط برای دریافت پاسخ درخواست پناهندگی شان بیش از مدت هفت ماه انتظار کشیده اند. حالا حزب چپ آلمان این کندی بی دلیل در این روند را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) در سال ۲۰۱۶ برای بررسی دوسیه‌های پناهندگی به صورت متوسط نسبت به سال قبلی‌اش دو ماه وقت بیشتر نیاز داشته است. در پاسخ به سوالی که حزب چپ آلمان از وزارت داخله فدرال در این خصوص مطرح کرده بود، آمده است که در سال گذشته بررسی پرونده پناهجویان بیش از هفت ماه را در بر گرفته بود. این در حالیست که در سال ۲۰۱۵ این روند اندکی بیشتر از پنج ماه بود. در معلومات اداره مهاجرت و پناهندگی آمده است که در سه ماه اخیر سال گذشته حتی روند بررسی پرونده پناهجویان به بیش از هشت ماه طول کشیده بود.

زمان انتظار قبل از درخواست دادن

اولا یلپکه، سخنگوی سیاست داخلی حزب چپ ها می گوید که بسیاری پناهجویان حتی یک سال در وضعیت بی سرنوشتی قرار گرفته و مجبور بوده اند در بلاتکلیفی به سر ببرند. به بیان او، آنان شش ماه دیگر را در انتظار به سر بردند تا بتوانند درخواست پناهندگی خود را ارائه کنند. یلپکه گفت: «این برای مهاجران ناموجه بوده و برای ادغام آنان یک مانع کلان می باشد».

به گونه خاص پناهجویان سومالیایی بیش از هفده ماه را برای دریافت پاسخ مثبت و یا منفی انتظار کشیده اند. به همین گونه پناهجویان ترک بیش از شانزده ماه، روس ها پانزده و نیم ماه و پناهجویان سوریایی در خلال کم تر از چهار ماه پاسخ دریافت کرده بودند.

افراد زیر سن در سال گذشته میلادی به گونه اوسط بیش از هشت ماه را برای دریافت نتیجه تصمیم در مورد شان، در انتظار به سر برده اند. گفته می شود که در سال ۲۰۱۶، ۳۶ هزار کودک بدون همراه و نوجوان بدون سرپرست وارد آلمان شده بودند.

پرونده های قدیمی پیچیده

در میان این همه، پرونده های پناهجویان از سال های گذشته و به گونه پیچیده نیز قرار دارند. در پایان سال گذشته دست کم ۳۵ هزار پناهجو از دو سال به این طرف منتظر دریافت پاسخ بودند. در مجموع این رقم در پایان سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۳۲ هزار پرونده در محکمه تحت بررسی قرار داشتند. این رقم دو برابر نسبت به همین زمان در سال گذشته اش می باشد.

وزارت داخله فدرال دلیل می آورد که کندی در روند پرونده های پناهجویان ناشی از بررسی آن درخواست های گذشته است که در عین زمان پیچیدگی نیز داشتنه اند. نظر به اظهارات این اداره، روی درخواست هایی که در شش ماه گذشته ارائه شده اند، به گونه اوسط در بیشتر از دو ماه، تصمیم اتخاذ شده است.

aj/af/uh/ww (dpa, epd, afp)

DW.COM