1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

رقم افراد گمشده در آلمان افزایش یافته است

هر روز صدها نفر در لیست «گمشدگان» ادارات پولیس آلمان ثبت می گردند. اغلب قضایای مفقودی خود به خودی حل می گردند، اما بعضی از پناهجویان مفقود باقی می مانند. برای خانواده های افراد گمشده، روزهای جشن کریسمس بسیارغم انگیز است.

در برخی از خانواده ها، در کنار درخت کریسمس جای کودک گم شده شان خالی است. کسانی که کودک، پدر و یا مادر و یا دیگر اعضای خانواده شان گم شده اند، به ویژه این روزها برای شان نهایت دردناک سپری می گردد، اگرچه مفقود شدن الزاماَ به مفهوم وقوع حادثه و یا از دنیا رفتن نیست. خانواده ها در هر صورت کمبود اعضای خانواده شان را احساس می کنند، ولو قبل از مفقودی اختلاف و یا بحثی بین شان صورت گرفته باشد.


تا اول ماه اکتوبر ۲۰۱۶ حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر مفقود شده نزد اداره فدرال جرایم آلمان ثبت گردیده است. یکی از سخنگویان این اداره می گوید که در این رقم "مواردی هم شامل اند که در ظرف چند روز محدود قضیه حل و فصل می گردد و مواردی هم وجود دارند که فرد از ۳۰ سال به این طرف مفقود ثبت گردیده و تا حال پیدا نشده است."

یک سال پیش در فاصله زمانی مشابه ۹ هزار و ۹۰۰ نفر مفقود شده ثبت گردیده بود. یکی از علل بلند رفتن رقم افراد مفقود می تواند از جمله افزایش تعداد کودکان مهاجر بدون همراه باشد که ناپدید شده اند. (در اکتوبر ۲۰۱۶ رقم این کودکان ۹۰۰۰ هزار و در اکتوبر ۲۰۱۵ حدود ۳۲۰۰ نفر بود.)

اما این امر به این معنی نیست که پناهجویان جوان واقعا مفقود گردیده باشند. در بسیار موارد این اطفال و نوجوانان اردوگاه های پناهجویان را بدون اینکه مقامات آگاهی داشته باشند، ترک می گویند و تلاش می کنند به اقارب شان بپیوندند.
 

سخنگوی اداره فدرال جرایم می گوید که روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر به حیث مفقود ثبت می گردد و یا از لیست خارج می گردند. این سخنگو می گوید که تجربه نشان می دهد که حدود ۵۰ درصد از قضایای افراد گمشده در اولین هفته حل می گردد. او در ادامه می گوید که در ظرف یک ماه از ۱۰ مورد به ۸ مورد قضایای مفقودی افراد رسیدگی صورت می گیرد. تنها سه درصد افراد تا یک سال مفقود می مانند. حدود نیمی از افراد گم شده کودکان و نوجوانان اند. بسیاری از اینها از خانه فرار می کنند. به گفته کارشناسان، در اینجا دلایل متنوع وجود دارند. مثلا مشکلات در مکتب، با پدر و مادر یا عاشق شدن.

لارس برونس از بنیاد "کودکان گمشده" توضیح می دهد که اگر یک کودک به طور دایمی ناپدید می ماند، روزهای جشن کریسمس برای والدین یک چالش عاطفی خاص است. او در ادامه می گوید که کریسمس در پهلوی مفهومی که در دین مسیحیت دارد، به عنوان جشن خانواده شهرت دارد. به این دلیل است که نبود یک عضو خانواده، آرامش فضای کریسمس را از آن خانواده می گیرد.

سخنگوی اداره فدرال جرایم همچنین توضیح می دهد که "بزرگسالانی که از لحاظ فکری و فزیکی توانایی دارند و مشکلی نداشته باشند، حق انتخاب محل زندگی شان را دارند، بدون اینکه به آگاهی خانواده اش برسانند.

در مورد بزرگسالان، تحقیقات تنها زمانی آغاز می گردد که شواهد نشان دهند که فرد در معرض خطر است. اگر فرد پیدا می شود و مشکلی نداشته باشد، خودش می تواند تصمیم بگیرد که پولیس برای اقارب اش از او گزارش بدهد و یا در مورد محل اقامت اش معلومات بدهد یا خیر. در چنین مواردی برای کارمندان اداره پولیس قضیه حل می گردد و به پایان می رسد.
زمانیکه یک فرد زیر سن قانونی ناپدید باشد، پولیس همیشه از یک خطر حرکت می کند و در هر صورت، فرد گمشده جستجو می گردد.

nka, af (dpa)

DW.COM