1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رئیس پولیس آلمان از افزایش خشونت ها در قبال آوارگان ابراز نگرانی کرد

رئیس پولیس آلمان فدرال می گوید که تا به حال 45 حمله با مواد آتش زا بر سرپناه های آوارگان انجام شده است. او نسبت به خطر بالقوه گروه های راستگرای افراطی هشدار داد.

هولگَر مونش، رئیس اداره فدرال پولیس جنایی آلمان (بی کی ای) در مصاحبه ای که روز شنبه نشر شد، نسبت به بُعد جدیدی از حملات خشونت آمیز بر پناهجویان هشدار داد.

مونش که با روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» مصاحبه می کرد، ادامه داد: «به ویژه میزان رو به افزایش خشونت باعث نگرانی شده است». او افزود که در سال روان تا به حال 45 حمله با مواد آتش زا بر سرپناه های آوارگان انجام شده است.

به گفته رئیس پولیس آلمان: «عاملان (این حملات) عمدتاً مرد هستند و 80 درصد آن ها در مناطقی زندگی می کنند که حملات آن جا انجام شده است».

اما به گفته مونش هیچ نشانه ای وجود ندارد که حملات در سطح ملی توسط گروه های افراط گرا سازمان دهی شده باشد.

او در ادامه گفت که خطر احتمالی ایجاد «ساختارهای جنایی و یا حتی تروریستی» برپایه احساسات ضد آوارگان وجود دارد و پولیس آلمان این تهدید را «خیلی جدی» می گیرد.

BKA-Chef Holger Münch

هولگر مونش رئیس اداره فدرال پولیس آلمان

در ماه های گذشته، مخالفت ها با سیاست لیبرال حکومت آلمان در قبال آوارگان افزایش یافته و باعث تقویت حزب راستگرای «بدیل برای آلمان» (ای اف دی» و حرکت ضد اسلامی پگیدا (اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب) گردید.

در سال 2015، آلمان 1.1 میلیون آواره پناهجو را پذیرفت. بسیاری از آن ها از منازعه، فقر و یا تعقیب در خاورمیانه و افریقا فرار کرده بودند.

«ملاامامان مساجد باید تلاش بیشتری بکنند»

مونش در این مصاحبه از جامعه مسلمانان در آلمان خواست که برای مبارزه با اسلام گرایی افراطی بیشتر تلاش کنند. او گفت: برخی از گروه ها (در این جا) نمی توانند قبول کنند که افراط گرایان از اعتقاد مذهبی شان سواستفاده می کنند».

رئیس پولیس آلمان گفت: «ما دراین زمینه به تلاش بیشتر و تعهد قوی تر نیاز داریم. ملاامامان مساجد نیز باید در این زمینه بیشتر تلاش کنند».

مونش در ادامه این مصاحبه گفت که خطر سواستفاده سلفی های افراطی از وضعیت دشوار پناهجویان وجود دارد.

او گفت که آوارگان جوان می خواهند دوست پیدا کنند و وظایف دینی شان را انجام دهند و ممکن است در مساجد تحت تاثیر واعظان سلفی قرار گیرند و عقاید افراطی آن ها را قبول کنند: «فعالیت های افراطی در مساجد ما را به طور جدی نگران می سازد».

DW.COM